V současné době město preferuje krátkodobou splatnost instrumentů. Na delší splatnost jsou uložené prostředky pro Nadaci nemocnice Jablonec. „Na konci září stav portfolia představoval částku 82 mil. korun. Jeho výnosnost za tři čtvrtiny roku 2020 odpovídá částce 1,2 mil. korun,“ přiblížil ekonomický náměstek Milan Kouřil.

První čtvrtletí od března ovlivnila koronavirová pandemie. „Tehdy se hodnota portfolia snížila o 1,1 mil. korun. Ve druhém čtvrtletí jsme již zaznamenali nárůst. V červenci a srpnu také, v září ale opět pokles. Aktuálně v procentním vyjádření se jedná celkem o zisk 4,03 % za tři čtvrtiny roku,“ dodal Kouřil.