Dokončení cyklopruhů v Palackého ulici bude stát více než čtyřicet milionů korun. Dalších 24 milionů půjde do výstavby obří retenční nádrže, která bude schraňovat dešťovou vodu pod povrchem Anenského náměstí. Proběhnou i první dvě etapy revitalizace sídliště Šumava nebo dvanáct let zvažovaná rekonstrukce hřišť u Základní školy Arbesova.

Retenční nádrž má pomoci pojmout vodu v případě silných dešťů. Její výstavba má provoz na přilehlé silnici spojující Jablonec s Libercem zasáhnout jen okrajově. „Pod silnicí jsou už z loňska připraveny odtoky, které budou přebytky vody odvádět přepadem do Nisy. Nepředpokládáme žádné dopravní omezení, maximálně na podzim pár dní při pokládce finálního povrchu,“ přiblížil náměstek primátora Petr Roubíček.

Silnice ve Vysokém nad Jizerou.
Radní Vysokého nad Jizerou hrozí kraji kvůli rozbité silnici. Dožene to k soudu?

Nádrž pojme na 600 kubických metrů vody, tedy přibližně stejně jako jablonecký plavecký bazén. Její výstavba je poslední etapou složité výstavby dešťové kanalizace, která svírala centrum města po většinu posledních dvou let. Stavba začala od Nisy přes křižovatku ulicí Poštovní směrem vzhůru s odbočkou do ulice Budovatelů, současně se opravoval most přes Nisu mezi bývalými lázněmi a učilištěm. Loni se stavba posunula vzhůru ulicí Poštovní po částech až po křižovatku s ulicí Libereckou, kde práce výrazně zasáhly do chodu obchodů.

Nové cyklopruhy

Čtyřicet milionů korun bude stát pokračování cyklopruhů podél jedné z nejvytíženějších dopravních tepen Jablonce. První etapa zasáhne část ulice od Horního náměstí po semafory s ulicí U Přehrady. Druhá pak od zrekonstruované světelné křižovatky s ulicí Riegrova po přejezd přes Bílou Nisu v Rýnovicích. „Tady je nejhlavnější změna pro cyklisty. Nebudou už muset projíždět po hlavní silnici, ale přejedou Nisu po lávce,“ přiblížil Roubíček.

Pokud to počasí dovolí, pracovat se začne v dubnu, a to v úseku k Nise. Projekt je stavebně náročnější a potrvá až do října. Součástí projektu jsou úpravy křižovatek kvůli bezpečnosti chodců a cyklistů, úpravy zálivů autobusových zastávek, rekonstrukce veřejného osvětlení včetně přemístění stožárů, přechody pro chodce včetně ostrůvků a stavba nové lávky pro pěší i cyklisty. „Celý úsek bude značený vodorovným dopravním značením pro cyklisty,“ doplnil Roubíček.

Střešní fotovoltaická elektrárna.
Jablonec se má stát lídrem zelené energie. Město se stane rájem fotovoltaiky

Směrem k centru města začnou práce v červnu a skončí v srpnu. V projektu je rekonstrukce chodníků včetně veřejného osvětlení, úprava 14 přechodů i z hlediska sluchově, zrakově či pohybově postižených osob a obnova obrusné vrstvy komunikace včetně vodorovného dopravního značení.

Na Palackého, která tvoří jeden z hlavních směrů mezi Libercem, Jabloncem a Tanvaldem, se pracovalo už v loňském roce. A to na přípravách už zmíněných cyklopruhů, ale i na rekonstrukci vadných semaforů. Na důležitém průjezdu Jabloncem se kvůli tomu tehdy ve špičkách tvořily obrovské kolony.

Obnova sídliště

Práce se letos dotknou také sídliště Šumava. Její revitalizace začne prvními dvěma etapami, město počítá s investicí 25 milionů korun. „Využijeme naše peníze, protože dotační tituly jsou v tomto případě komplikované. Podmínky v podstatě nejsme schopni plnit,“ vysvětlil Roubíček.

Na sídlišti mezi ulicemi Spojovací a Březová projdou rekonstrukcí komunikace, kontejnerová stání, nová parkovací místa, dětská hřiště a zeleň. Další části sídliště budou pokračovat.