„Zásadní připomínky jsou do projektu již zapracovány. Po pondělním jednání padlo konečné rozhodnutí o výstavbě,“ uvedl Jaroslav Kašpar, jednatel investora, společnosti Euroczech.

Zásadní posun v projektu počítá se snížením počtu bytů z původně plánovaných dvě stě dvaceti bytů na sto sedmdesát. „Projekt se neustále vyvíjí. Chceme se maximálně přizpůsobit přírodě,“ popsal Richard Černý, architekt projektu. „Zároveň se v projektu nově počítá s přesunutím objektu mateřské školky směrem k prostředku aglomerace k příjezdové komunikaci,“ doplnil Jaroslav Kašpar.

Starostu Jablonce Petra Tulpu příjemně překvapil vstřícnější postoj jak obyvatel, tak developerské firmy. „Je zřejmé, že se obyvatelé již neobávají samotné výstavby. Ale objevily se další tři okruhy problémů. Prašnost, doprava a sociální infrastruktura,“ upřesnil Tulpa.

Na pondělním setkání se vášnivé debaty dočkalo i plánované dětské hřiště. Některým obyvatelům by se líbila varianta víceúčelového hřiště, kde by se mohly vyžít malé i větší děti.

„Hřiště vznikne na místě, kde byl původně plánován dům. Dodatečně jsme zjistili, že přesně to místo je v územním plánu zapsáno pro odpočinek,“ dodal Kašpar.

Obyvatelé připomínkovali i nedostatečnou dopravní obslužnost celé aglomerace. Z jejich řad vzešel i nápad zkapacitnění komunikace směrem od sběrného dvora, který bude při výstavbě druhé etapy projektu přemístěn. „Pro město by to znamenalo ohromné náklady. Navíc by po ukončení staveb neměla dostatečné vytížení. Široká ulice je určena jako hlavní silnice pro celou aglomeraci,“ konstatoval starosta města.

Celý projekt zástavby U Tenisu na Proseči proběhne ve dvou etapách. První má být dokončena do konce roku 2010, druhá skončí o rok déle.