Po sedmi letech od prvních plánů na demolici bývalého obchodu Jabloň a výstavbu nového obchodního centra se bagry poprvé zakously do pláště někdejší chlouby Jablonce. Suť je v suchých dnech kropena vodou, aby se do okolí nešířil prach.

„Výstavbu nové nákupní galerie Central Jablonec mezi ulicemi Generála Mrázka a Máchovou na místě starého obchodu Jabloň, dvou parkovišť a tržnice financuje developerská skupina Crestyl," připomněla Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Tělocvična padne ještě dříve

Bagry se do budovy zakously poprvé již před týdnem. Do konce října by měla být kompletně zdemolovaná tělocvična v sousedství Jabloně. „Demolice tělocvičny by měla být dokončená do konce října. V pátek jsme začali odstrojovat technická zařízení a souvrství střešního pláště OD Jabloň," vysvětlil Petr Štyler, ředitel komerčních projektů Crestyl. V příštích zhruba třech týdnech se objekt kompletně vyklidí a podle předpokladu by demolice budovy měla vypuknout 12. října.

„Termín dokončení demolice spodní stavby se odvíjí od postupu zajištění stavební jámy v ulici Jugoslávské a výkopu stavební jámy v návaznosti na přeložky nízkého a vysokého napětí, parovodu a komunikačního vedení," sdělil Štyler.

Práce spojené s přeložkami v ulicích Generála Mrázka a Komenského jsou plánované do konce října. „Poté budeme překládat distribuční trafostanici z objektu Jabloně do dočasné polohy při ulici Jugoslávská. Po dokončení stavby trafostanici přeložíme do nově zbudovaného energocentra v novém obchodním domě," uzavřel Petr Štyler.

Skála?

Od letošního července probíhaly na stavbě méně viditelné práce včetně zkušebních vrtů z úrovně stávajícího terénu. Vrty stavbařům neukázali nic příliš optimistického.

„Potvrdily složité geologické podmínky na staveništi. V současnosti nelze potvrdit ani vyvrátit existenci skalního podloží v úrovni základové spáry. Přesnější informace stavbaři získají v průběhu zemních prací," vysvětlil zástupce skupiny Crestyl.

Doprava

A jak stavba zasáhne do okolní dopravy? „V rámci výstavby Central Jablonec jsme požádali o obousměrný provoz ulice Liberecké, aby dopravní zatížení nesměřovalo do pěší zóny a ulicí Kostelní kolem hotelu Zlatý Lev," popsal Štyler. Obousměrný provoz bude však platit pouze pro vozidla stavby, která budou mít identifikační kartu. Ostatní řidiči musí pečlivě sledovat aktuální dopravní značení.

„Kolem staveniště v ulicích Jugoslávská, Máchova, Gen. Mrázka a Komenského osadíme informativní dopravní značení, které bude upozorňovat na nově upravená pravidla pro bezpečnější provoz v bezprostřední blízkosti stavby, kolem záboru je vždy ponechaný průjezdný profil, výjezdy ze staveniště jsou označené," popsal ředitel komerčních projektů Crestyl.

Představení stavby

Stavba prošla od původního projektu řadou změn. Některé části budovy se ukázaly jako příliš megalomanskými, změny si žádal i jablonecký magistrát. Změny několikrát prošly také výborem pro územní plánování a rozvoj města. „Odtud vzešlo několik dalších požadavků na úpravu projektu, které zčásti nebo zcela Crestyl zapracoval do dokumentace," popsal Lukáš Pleticha, náměstek primátora Lukáš Pleticha. Konečnou podobu budovy představila společnost Crestyl v dubnu letošního roku.

Otevření obchodního centra plánuje na jaře 2017.