Léta se o demolici někdejší prodejny Jabloň hovoří, zanedlouho se její osud naplní.

„Přípravy na stavbu obchodního centra Central Jablonec developerské skupiny Crestyl vrcholí. V těchto dnech provádí dodavatel stavby podrobnou pasportizaci okolních budov, aby ve druhé polovině července mohl zahájit vlastní stavbu," sdělila Jana Matěchová, vedoucí kanceláře primátora.

„V současné době probíhají méně viditelné přípravné práce, jako jsou například průzkumné vrty, které umožní zvolit správnou technologii stavby tak, aby se co nejvíce zmírnil její dopad na okolí. Zároveň postupně začínáme s demolicí bývalé tělocvičny. Ve druhé polovině července by pak měli Jablonečané zaregistrovat začínající stavební ruch na pozemcích kolem současného obchodního domu Jabloň," sdělil Omar Koleilat, generální ředitel skupiny Crestyl.

V té době dodavatelská společnost postupně staveniště oplotí. „Začneme s přeložkami některých inženýrských sítí, konkrétně trafostanice obchodního domu Jabloň, kabelů nízkého a vysokého napětí, parovodu to provedeme společně s odstávkou Jablonecké energetické. Na přelomu prázdninových měsíců připravíme pažení stavební jámy a provedeme kamerový průzkum kanalizace," vysvětlil Roman Palla z dodavatelské společnosti GEMO.

Na popsané práce postupně naváže demolice Jabloně. „Počítáme, že v polovině září založíme stavbu a začneme s výkopovými pracemi," doplnil Palla.

Demoliční práce však bude doprovázet určitá míra hluku. Aby byly nepříjemné průvodní jevy stavby co nejmenší, tak již nyní probíhají průzkumné vrty, které umožní stanovit co nejlepší technologický postup.

„Hluk budeme monitorovat a doufáme, že nás nic nepřekvapí v podloží, abychom obtěžovali okolí co nejkratší dobu," ujistil zástupce olomoucké společnosti .

Finální stavbu, pokud nebude podzemí pod Jabloní skrývat nečekaná překvapení, by měli předat na konci března 2017.

Bezbariérový přístup i ocelová plastika

Konečnou podobu nového obchodního centra V centru Jablonce představili zástupci skupiny Crestyl jabloneckým zastupitelům letos v dubnu.

Výbor pro strategický rozvoj a územní plánování je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva města, projednává nové náměty týkající se rozvoje území, formuluje vyjádření ke koncepcím, zejména v rámci pořizování nového Územního plánu Jablonec n. N., iniciuje nové náměty a koncepce týkající se rozvoje města.

„Požadavky výboru se týkaly zrušení schodů v ulici Jugoslávská a vytvoření bezbariérového přístupu do centra, použití vhodnějšího materiálu na chodník v ulici Generála Mrázka, opětovné zakomponování ocelové plastiky do budoucího parku a snížení betonové bariéry kolem něj na minimum. Taktéž jsme požadovali jiné řešení jihozápadního rohu stavby a únikového východu z podzemního parkoviště do ulice Komenského a Jugoslávské," přiblížil náměstek primátora Lukáš Pleticha.

Kvůli stavbě obchodního centra bylo třeba zaktualizovat dopravní model města. „Sčítáním získáme relevantní údaje, s nimi budeme následně pracovat a promýšlet potřebná opatření, jako například úpravy dopravního značení," vysvětlil náměstek Pleticha.

Sčítání dopravy provedla na začátku června specializovaná společnost.

„O aktuálních změnách dopravního značení, které je třeba v době stavby pečlivě sledovat, budeme informovat také na webu města," dodala Jana Matěchová, vedoucí kanceláře primátora.