Hodnotiteli soutěže jsou odborníci na zveřejňování zpráv o stavu životního prostředí z veřejného, akademického i soukromého sektoru. Smyslem je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst.

Města, která se umístí na 1. až 15. místě, získají symbolické ocenění z rukou organizátorů. Konečné pořadí měst bude představené při online setkání na Dni Země 22. dubna od 14 hodin.