V souvislosti se stanovením předškolní docházky od 1. ledna 2017 vznikla zřizovateli, tedy radnici, povinnost stanovit školské obvody mateřských škol. V Jablonci bude stejně jako v Liberci jeden celé město.

„Stanovení školských obvodů školek vidíme stejně jako řada dalších měst v ČR je problematické a v konečném důsledku nevýhodné pro rodiče," sdělila Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství, kultury a sportu jabloneckého magistrátu.

Podle ní rodiče děti zapisují do školek jinak než do základních škol. „Často není rozhodující vzdálenost školky od bydliště, ale její zaměření, pracoviště rodičů či bydliště příbuzných," dodala s tím, že síť mateřinek je hustší než síť základních škol. „Město bychom museli rozčlenit na devatenáct poměrně malých obvodů, dělili bychom i ulice, sídlištní bloky a podobně," doplnila Květová.

Jablonci se dlouhodobě daří umísťovat do MŠ všechny předškolní i tříleté děti, ale i poměrně početnou skupinu dětí mladších. Pokud dítě není přijaté do vybrané školky, brzy po zápise dostanou rodiče nabídku na školku s volnou kapacitou.

V souvislosti se stanovením předškolní docházky od 1. ledna 2017 vznikla zřizovateli povinnost stanovit také školské obvody mateřských škol.

„V praxi to znamená přednostní právo přijetí předškoláka do MŠ ve školském obvodu, ve kterém bydlí. Předškolákem je dle školského zákona dítě, kterému je rok před nástupem do školy pět let," vysvětlil Pavel Svoboda, náměstek jabloneckého primátora.

U mateřských škol se těžko stanovují školské obvody z dlouhodobého hlediska dle kapacit nebo vzhledem ke specifickým zaměřením některých školek, například pedagogika Montessori MŠ Vrkoslavice, zdravotní zaměření MŠ Husova, logopedie a jiné vývojové poruchy MŠ Palackého, děti mladších tří let MŠ Nemocniční, česko-německý projekt MŠ Lovecká. „Ty bychom školskými obvody upozadili nebo zcela zrušili," připomněl Svoboda.

Obvody pro základní školy budou čtyři. Více v pondělním Jabloneckém deníku.