„Sběrný dvůr odborníci vidí spíše na dolním konci areálu a dále pod ním,“ přiblížil náměstek jabloneckého primátora Milan Kouřil.

K halám, kde by měly být třídírny, vede cesta příkře do kopce, kamiony by tam měly problémy. „Navíc je tam pro ně málo místa. Spodní část areálu je ale vhodná, intenzivně o ní jednáme,“ potvrdil ředitel společnosti Severočeské komunální služby, která provozuje svoz odpadu a sběrné dvory nejen v Jablonci, Zdenek Faistaver.

Možné místo pro technické služby

Co ale bude s hlavní částí areálu s velkou budovou? „Začali jsme zjišťovat, zda by nebyla vhodná pro technické služby. Jsme teprve na začátku celého procesu, stále nevíme, zda pro to bude Brandl vhodný. Každopádně by bylo logické mít vedle sebe areály na zpracování odpadu a technických služeb,“ doplnil Milan Kouřil.

Obří výtopna Brandl byla odstavena v listopadu roku 2016. Teplo se tehdy začalo vyrábět i distribuovat z nově vybudovaných kotelen v rámci revitalizace Centrálního zásobování teplem.

Od té doby magistrát řeší, co dále s budovami, které svému původnímu účelu už nikdy sloužit nebudou.

Původní nápad na přestavbu na centrum nakládání s odpady přitom vznikl ještě za provozu teplárny zásobující teplem centrum a sídliště Žižkův Vrch. V první etapě mělo dojít ke zřízení sběrného dvora, překladiště a kompostárny.

Ve druhé etapě bylo naplánováno vybudování třídicích linek na papír a plast a ve třetí etapě technologické zařízení na skleněný odpad.

Celý areál takzvaného Nového Brandlu je v majetku Jablonecké energetické, což je společnost ve vlastnictví města. Leží na okraji Jablonce a vede k němu pohodlný přístup. „Přístup do areálu umožňuje silnice přes Zelené údolí, přes nedávno opravený most. V lokalitě nejsou žádné obydlené domy, jimž by mohla projíždějící auta vadit tak jako lidem žijícím na Proseči, kde je jeden ze stávajících sběrných dvorů,“ vysvětlil radní Miloš Vele.

Historie elektrárny a výtopny

Areál Brandlu začal vznikat už v roce 1891, kdy stál v čele města starosta Adolf Heinrich Posselt. Za Posseltova působení postavilo město elektrárnu na řece Nise v místě zvaném Brandl. Součástí areálu se postupně kromě vodní elektrárny staly i plynárna a uhelná výtopna. Z této výtopny bylo teplo ve formě nízkotlaké vodní páry rozváděno parní sítí do oblasti centra města a sídliště Žižkův Vrch.

Jablonec byl zásobován dalšími dvěma výtopnami: výtopna podniku LIAZ v Rýnovicích zásobovala kromě průmyslového areálu sídliště Mšeno a výtopna Bižuterie v Jabloneckých Pasekách zásobovala i sídliště Šumava.

Budova Starý Brandl patří (kromě kostela sv. Anny) mezi nejstarší historické stavby na území města. Dnes v ní zájemci najdou lezeckou Arénu Makak.

V roce 1986 byla dokončena nová výtopna zvaná Nový Brandl. Ta ukončila svůj provoz přesně po třiceti letech.