Společnost JE si od kogeneračních jednotek slibuje úsporu nejen energie, ale i stávajících plynových kotlů. Ty nebudou muset v letním období zapínat kvůli dodávkám teplé vody v častých frekvencích, což povede k jejich menšímu opotřebování. „Voda se bude ohřívat jen odpadním teplem z kogeneračních jednotek,“ poznamenal člen představenstva pověřený řízením společnosti Boris Pospíšil.

V minulém týdnu společnost navezla kogenerační jednotky do první z kotelen v ulici Boženy Němcové. „V dalších kotelnách probíhají stavební práce a příprava potrubí,“ uvedl manažer obchodu a projektů Martin Kočí. Příští týden přibude jednotka do kotelny v Liberecké ulici, další týden ji doplní velká akumulační nádrž.

Nelegálně vyrobené masné výrobky.
Na Semilsku odhalili ilegální výrobnu uzenin. Prodejci hrozí milionová pokuta

V Jablonci přibude celkem pět kogeneračních jednotek o celkovém výkonu 2600 kilowattů. ČEZ Energo jako nositel projektu dle smlouvy s JE proinvestuje zhruba 80 milionů korun. „Projektu říkáme třetí etapa revitalizace centrálního zásobování teplem. Do budoucna bychom mohli díky kogeneraci nabídnout věrným zákazníkům nižší cenu než dnes,“ sdělil Pospíšil.

Kogenerační jednotky přibudou u čtyř nových plynových kotelen, které vznikly v první a druhé etapě revitalizace. Do konce roku 2020 by měly s jednotkami pracovat tři kotelny, poslední na začátku roku příštího. Plynové kotelny jsou na kogeneraci připraveny, už v době jejich výstavby se o jejich zakomponování vědělo.

„Náročnost procesů a rychlost, s jakou musely být kotelny uvedeny do provozu, nám ale tehdy nedovolila kogenerace realizovat,“ řekl bývalý předseda JE Petr Roubíček, který měl první etapy revitalizace na starosti.

Vysoká účinnost

Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla, což má ekonomické i environmentální výhody. Kogenerační jednotku tvoří spalovací motor uzpůsobený pro spalování plynu. Motor je napojen na generátor vyrábějící elektrickou energii, která je dodávána ke spotřebě v místě výroby nebo do sítě.

Crystalex CZ. Největší český výrobce nápojového skla v ČR si připomněl 10 let své nové existence.
Skláře dusí zavřené hranice. Exportérům z Novoborska virus narušil obchodování

Motor i generátor produkují teplo, které systém chlazení odvádí přes výměník do topného systému nebo je využito pro přípravu teplé vody. Zdroj energie je tak oproti klasickým elektrárnám využitý efektivněji a s maximální účinností. „Šetří palivo i peníze a navíc garantuje vysokou účinnost využití energie, která přesahuje 90 procent,“ vysvětlil generální ředitel ČEZ Energo David Bauer.

Elektřina vyrobená v kogeneračních jednotkách půjde přímo do sítě ČEZ Distribuce. Teplo půjde do sítě JE, díky čemuž bude možné snížit produkci z plynových kotlů. To přinese snížení provozních nákladů a tím i úlevu pro životní prostředí.

Podařená přeměna

Jablonecká energetická v současné době zásobuje teplem a teplou vodou na 4000 jabloneckých domácností a na 80 velkých odběratelů. Společnost je ve stoprocentním vlastnictví města. Transformovala se v roce 2013, když před tím město koupilo společnost JTR, která se o dodávky tepla v Jablonci starala. Dostala se však do problémů, neboť lidé bojkotovali čím dál dražší dodávky a od sítě se odpojovali.

PORÁŽKA. Trenér Jablonce Petr Rada litoval vysoké porážky na Slavii 0:5.
Hráči byli na hřišti jako mumie, litoval trenér Jablonce Petr Rada

V letech 2015 a 2016 proběhly dvě etapy revitalizace, při nichž JE proinvestovala skoro 270 milionů korun. Zatímco ještě v roce 2013 lidé napojení na teplárenské zařízení platili skoro 900 korun za dodaný gigajoul, dnes je to zhruba 600 korun.