Zateplení domu zvláštního určení pomůže snížit energetickou náročnost objektu, kde bydlí zejména senioři. „Novou částí objektu bude také odvětrání s rekuperací u společných prostor, jež povede ke snížení nákladů na energie,“ vysvětlil náměstek primátora Lukáš Pleticha. Celkové náklady na zateplení domu se odhadují na 28,46 milionů korun.

Realizace je rozplánovaná na období dvou let 2018 až 2019. Druhým projektem žádajícím o dotaci z OPŽP je zateplení dalších pavilonů ZŠ Šumava. Tentokrát jde o výměnu oken a rekonstrukci střešního pláště tělocvičny, jídelny a šaten.

Celkové náklady se odhadují na 19,4 milionů, předpokládaná dotace je ve výši 3,9 milionu korun. „Rekonstrukce proběhne v roce 2018 a zateplení uspoří přes 42 procent energie,“ spočítal náměstek Pleticha.