Modernizace, která by mohla proběhnout v následujících dvou letech, zahrnuje sedm učeben, stejný počet kabinetů, pět skladů a sborovnu.

„Projekt navazuje na předchozí Modernizaci ZŠ Liberecká a ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou, kdy v roce 2018 prošly obnovou učebna chemie, včetně kabinetu a skladu, a učebna informačních technologií. V atriu školy vznikla venkovní učebna přírodních věd tzv. geopark a bezbariérovost řešila vestavba výtahu,“ popisuje vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu Iveta Habadová.

Plánovaná cena přesahuje 21 milionů korun. Většinu nákladů, bezmála 18 milionů korun, by magistrát rád pokryl z evropské dotace. Žádost předloží do výzvy IROP – Základní školy v rámci ITI Liberec – Jablonec nad Nisou. Z vlastního rozpočtu by pak Jablonec zaplatil něco přes dva miliony korun.

„Realizací projektu by se měla zvýšit kvalita výuky vzdělávání. Současné prostory jsou zastaralé, neodpovídají požadavkům na moderní způsob výuky a bezpečnosti žáků i učitelů. Chybí akustické panely, interaktivní tabule, vhodný nábytek včetně úložných prostor, úsporné LED osvětlení, nevhodnou podlahovou krytinu je třeba vyměnit. V učebně IT chybí odpovídající technické vybavení,“ vypočítává jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.