Městské divadlo v Jablonci nad Nisou hledá nového ředitele. Správní rada divadla vyhlásila výběrové řízení. Zájemci mohou podávat přihlášky od 1. srpna do konce září tohoto roku. Nový ředitel by měl být jmenovaný do funkce 1. listopadu 2024.

„Uchazeč o tento post by měl mít vysokoškolské vzdělání, být trestně bezúhonný a měl by mít minimálně pětiletou praxi v kulturní oblasti,“ přiblížila náměstkyně primátora pro oblast humanitní a členka správní rady Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. Jana Hamplová.

K přihlášce, kterou je možné podávat od 1. srpna do 30. září do 15 hodin odpoledne, je třeba přiložit kromě jiného také motivační dopis s návrhem koncepce směřování a rozvoje divadla.

Přihlášky se podávají v uzavřené obálce označené Výběrové řízení na ředitele společnosti Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. – NEOTEVÍRAT a doručí se buď poštou na adresu: Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., Liberecká 1900/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, nebo osobně do sekretariátu městského divadla po předchozí telefonické domluvě na č. 483 310 079 nebo 776 288 464.

Žádosti o informace mají zájemci zasílat na e-mail: mrklasova@divadlojalonec.cz. „Zodpovíme je písemně. Upozorňujeme, že od 1. do 31. července bude divadlo uzavřené,“ připomněl předseda správní rady MD Petr Brabec.

Společnost Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., které nemá stálý soubor, založilo statutární město Jablonec nad Nisou 15. dubna 1998 a vedením byla pověřená Jaroslava Syrovátková. Tu v roce 1999 vystřídal Pavel Žur, který byl ředitelem divadla až do své náhlé smrti v červnu 2023. V prosinci 2023 byla dočasně jmenovaná ředitelkou Lucie Peterková.

Výběrové řízení na ředitele společnosti Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.

Náplň práce:

· řízení a rozvoj společnosti
· efektivní řízení společnosti, sestavování a dodržování rozpočtu
· komunikace s odpovědnými pracovníky zakladatele
· koordinace činnosti s ostatními kulturními institucemi ve městě
· propagace smluvních partnerů a získávání nových reklamních a dárcovských subjektů
· vytváření pracovních náplní zaměstnanců a kontrola jejich práce
· plnění úkolů uložených správní radou nebo zakladatelem

Požadavky na uchazeče:

· vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
· trestní bezúhonnost
· znalost legislativy obecně prospěšných společností a pracovně-právních předpisů
· minimálně 5 let praxe v oblasti kultury a zkušenosti s organizací kulturních akcí
· praxe ve vedoucí funkci a zkušenosti s řízením pracovního kolektivu
· schopnost zachovat pestrou kulturní nabídku a udržovat vysokou úroveň návštěvnosti
· organizační, komunikační a řídící schopnosti, koncepční myšlení
· znalost problematiky poskytování dotací, účetnictví a ekonomie
· časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení
· uživatelská znalost práce na PC
· znalost alespoň jednoho světového jazyka (anglický/německý) výhodou
· řidičský průkaz skupiny B

Platové ohodnocení: Základní plat a odměny stanovuje správní rada ve výši určené rozhodnutím zakladatele – Rady města Jablonec nad Nisou.

Požadavky na obsah přihlášky:

· jméno, příjmení, titul
· datum a místo narození
· místo trvalého pobytu
· korespondenční adresa
· telefonní číslo, e-mailová adresa
· prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 110/2019 Sb.
· datum a podpis uchazeče

Přílohy přihlášky:

· motivační dopis s návrhem koncepce směřování a rozvoje společnosti (max. 2 strany A4)
· strukturovaný životopis
· doklad o dosaženém VŠ vzdělání (kopie)
· čestné prohlášení o bezúhonnosti nebo výpis z rejstříku trestů (kopie)

Pro více informací kontaktujte: Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s., Liberecká 1900/5, 466 01 Jablonec nad Nisou Telefon: 483 310 079 nebo 776 288 464, e-mail: mrklasova@divadlojalonec.cz

Vzpomeňme si na Pavla Žura: Opona zůstala zatažená. Pavel Žur sklidil v jabloneckém divadle největší aplaus 

Jablonec se loučil s dlouholetým ředitelem divadla Pavlem Žurem | Video: Sedlák Jan