Město Jablonec nad Nisou ve spolupráci se sběrnými dvory zavedlo oddělený sběr dřeva. Cílem je podpora materiálové využití odpadu. Dosud se dřevo odevzdávalo na sběrných dvorech jako velkoobjemový odpad, který končil na skládce.

Vytříděný dřevní odpad se zpracovává na materiál pro výrobu nových dřevěných výrobků, např. dřevotřískových desek. „Náhradou rostlého dřeva recyklovaným dochází při výrobě k významné energetické úspoře plynoucí z nižšího obsahu vlhkosti v recyklovaném dřevě oproti dřevu surovému, nemluvě o záchraně stromů, které se nemusí pokácet,“ přiblížila jablonecká náměstkyně pro životní prostředí a strategii Lenka Opočenská.

Železnobrodský jarmark se znovu přiblížil.
Jarmark v Železném Brodě. Pestrý program od punku po dechovku

Zpracování 400 tisíc tun dřevěného recyklátu za rok se ušetří neuvěřitelné dva miliony tun oxidu uhličitého vypuštěného do ovzduší a 600 tisíc stromů, které se nemusí pokácet.

„Jablonečané nyní z velkoobjemového odpadu vytřídí například nečalouněný nábytek, dřevotřísku, palety, staré stavební dřevo, rámy oken a dveří bez výplně a podobně. Dřevo pak mohou zdarma odevzdat ve sběrných dvorech v Proseči nebo v ulicích Želivského a Belgická. Obsluze je třeba pouze nahlásit, že odevzdávaným odpadem je dřevo,“ doplnila vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky jabloneckého magistrátu Barbora Šnytrová.

Mohlo by se vám líbit: Profesionální hasiči v Libereckém kraji zvou na den otevřených dveří 

Zdroj: HZS LK