„Efektivní a ekologické hospodaření s energiemi je jedním z našich standardů. Proto při modernizaci kotelen vždy prověřujeme možnost využití alternativních zdrojů. V případě kotelny v atletické hale jsme se po konzultaci s dodavatelem, společností TEP Jablonec, rozhodli pro instalaci tepelného čerpadla vzduch-voda pro ohřev vody,” vysvětluje Boris Pospíšil, předseda představenstva Jablonecké energetické (JE) pověřený jejím řízením.

Původní dožilé technologie, čtyři stacionární litinové kotle, nahradily dva kondenzační a výkonnější. Dva 500 litrové bojlery nahradilo jedno tepelné čerpadlo o objemu 500 litrů na ohřev teplé vody. K ohřevu vody je využíváno tepelné čerpadlo a plynové kotle jsou určeny pouze k vytápění objektu. Mimo topnou sezónu tedy kotle neběží, což znamená nulovou spotřebu plynu a kotle se méně opotřebovávají.

„Náklady na provoz tepelného čerpadla jsou v porovnání se spotřebou plynu výrazně nižší. Dalším benefitem je možnost využití přebytku elektrické energie získané z případně v budoucnu instalované fotovoltaiky,“ říká Tomáš Vele ze společnosti TEP Jablonec, která na základě zadávacího řízení zajistila kompletní realizaci kotelny.

Strážníci pachatele odhalili již do dvou hodin od nahlášení prvního případu.
Honička se strážníky, alkohol po kapsách, skok do Nisy. Mladík měl nabité ráno

Kromě výměny technologie došlo v jablonecké hale i na drobné stavební úpravy a instalaci nové spalinové cesty. Už před dvěma lety, kdy JE převzala kotelnu do své správy, došlo k instalaci moderní regulace vytápění a napojení na dálkový dohled centrálního dispečinku. Celková modernizace umožnila optimální využití celého systému. Dispečeři JE jsou schopni na dálku sledovat spotřebu energií a provoz kotelny optimálně nastavit.

Díky modernizaci kotelny hala ušetří minimálně polovinu původních nákladů. „Kotelna v nové technologii byla investičně o 70 tisíc korun dražší, než v klasickém konceptu. Budeme-li uvažovat měsíční úsporu v platbě za energie 5,5 tisíce korun, návratnost investice vychází lehce přes jeden rok, což je vzhledem k očekávané životnosti zařízení skvělý parametr,“ konstatuje Pospíšil.

Jablonecká energetická v období 2021-2022 od města odkoupila a převzala do správy 39 kotelen v objektech patřících městu. Postupně se zavázala je na vlastní náklady zmodernizovat. Kotelnu v atletické hale na Střelnici JE převzala v roce 2021, její rekonstrukce proběhla v loňském roce. V tomtéž roce došlo ještě na rekonstrukci technologií v bytových domech v Rybářské ulici, v knihovně a také v tribuně A na fotbalovém stadionu.

Mohlo by vás zajímat: V centru Pěnčína začne velká přestavba sportovního areálu. Těší se klub i škola

Zdroj: Sedlák Jan