Naposledy se této soutěže Jablonec zúčastnil v roce 2007. "Do soutěže o titul Historické město roku 2022 se přihlásil se zdařilou obnovou objektu v Husově ulici. Výsledky celostátního kola budou vyhlášené na jaře ve Španělském sále Pražského hradu," přiblížila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Vila v Husově ulici tvoří spolu s okolními objekty hodnotný architektonický soubor z počátku 20. století a zároveň je nedílnou součástí jedné z nejcennějších a nejhodnotnějších partií městské památkové zóny v čele s výjimečným secesním starokatolickým kostelem podle návrhu Josefa Zache. Autorem přestavby vily je Robert Hemmrich, jehož 150. výročí narození a 75. výročí úmrtí si Jablonec v roce 2022 připomínal.

O vile v Husově ulici

Původně samostatně stojící vila průmyslníka Otto Mahly vznikla přestavbou starší vily Carla Zappeho z roku 1898 od Carla Dauta. Autorem klasicizující přestavby z roku 1930 byl Robert Hemmrich. Objekt kryje mansardová střecha s vikýři, střešní krytinu tvoří pozinkovaný ocelový plech, fasádu tzv. břízolit, zdivo v části suterénu je ze žuly. Průčelní fasáda je tříosá, střední osu zvýrazňuje odstupňovaný rizalit vrcholící ve střeše segmentově zakončeným štítem. Horizontálně fasádu dělí římsy a člení okna s dřevěnými okenicemi. Dřevěné vstupní dveře jsou původní, interiéry z části poznamenaly další úpravy, zachovaná zůstala dispozice domu, původní dveře, schodiště se zdobným zábradlím i unikátní meziválečná spižírna včetně mobiliáře.

V 50. letech tu byly zřízené jesle. V roce 1966 byl na východní fasádě v 2. poschodí vysazen dlouhý krytý balkon a v roce 1980 spojil všechny patra výtah. O jedenáct let později tu pracovalo kombinované zdravotnické a předškolní zařízení v 1. patře a ambulance dětské léčebny v přízemí. V roce 1994 vznikla po úpravě v podkroví rehabilitace a lékařské pracoviště. Nyní tu působí mateřská škola pro 55 dětí.

Mateřská školka. Ilustrační foto.
Rekonstrukce školky v Husově ulici se kvůli omítce protáhne o dva týdny

Kompletní rekonstrukce V letech 2021 a 2022 prošla školka rozsáhlou obnovou, během které byla kompletně obnovená fasáda v původní barevnosti včetně chybějících okenic, podle původních plánů se opravil balkon, a to za přispění dotace z Programu regenerace MPR a MPZ. Úpravou prošla v roce 2022 také zahrada z dotace SFŽP, ve stejné době došlo také na obnovu parku na přilehlém náměstí Boženy Němcové.

Vedle této stavby se nachází i secesní vila v ulici V Nivách 10 od Arweda Thameruse, která byla v předchozích letech také obnovená z Programu regenerace MPR a MPZ. Dominantou celého prostoru je secesní kostel Povýšení sv. Kříže od arch Josefa Zascheho, i ten se postupně obnovuje za přispění z tohoto programu.

Robert Hemmrich a Josef Zasche
Blíží se výročí. Před 150 lety se narodili muži, kteří měnili tvář Jablonce

Jablonecká městská památková zóna Jablonec nad Nisou má v městské památkové zóně (MPZ) přes 150 nemovitých nebo movitých kulturních památek. K těm historickým patří barokní kostel sv. Anny s bývalou farou, nyní Domem národopisců Scheybalových, nebo nedaleký hotel Zlatý lev z počátku 20. století od R. Hemmricha. Dále pak dnešní hotel Rehavital, dříve exportní dům z r. 1773, budova městských lázní, sokolovna s přilehlým parkem, Muzeum skla a bižuterie, městské divadlo, zahradní čtvrť v ul. 28. října, ulice Korejská, Opletalova a Jugoslávská s honosnými vilami převážně také od R. Hemmricha.

K významným, architektonicky cenným lokalitám patří ulice Lidická, Kamenná, Soukenná, Komenského, Smetanova a Saskova. Z meziválečné doby má město dvě výrazné funkcionalistické dominanty, a to kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí dle návrhu arch. J. Zascheho a novou radnici od arch. Karla Wintera, která si letos připomíná 90 let své činnosti. V širším centru města pak vynikají některé mimořádné funkcionalistické objekty, např. Kantorova vila (ul. Palackého) nebo Schmelowskyho vila (Opletalova ul.) a u přehrady stojící Háskovy vily (Průběžná ul.).

Architekt Robert Hemmerich
Jablonecký rodák vystudoval Stavební průmyslovou školu v Liberci (společně s Josefem Zaschem či Adolfem Loosem). Stavitelské zkoušky složil v Linci (1895), za svůj život vytvořil na 3000 projektů, z nichž realizovaných bylo 981 (např. kostel v Loučné nad Nisou, mnoho vil a bytových domů v Jablonci nad Nisou, rozhledny Bramberk, Proseč či Černá Studnice, továrna v Albrechticích). K jeho výročí mu byla v roce 2022 odhalená pamětní deska na jím navržené budově bývalého okresního hejtmanství v Podhorské ulici (dnešní ZUŠ) a město mu vzdalo poctu zdařilou opravou právě domu v Husově ul. 3.