Nejmenovaná písničkářská legenda v hloubi 90. let minulého století označila Jablonec za ošklivé šedé město. Od té doby se toho ale mnohé změnilo. Místo výstaviště stojí Eurocentrum, nový kabát získala nejen radnice, ale i řada domů v centru. Vedení jablonecké radnice chce další architektonické směřování města ujasnit, a proto se rozhodlo pro vyhledání renomovaného architekta, který by mu radil.

„Hlavní náplní práce městského architekta jsou odborné konzultace, příprava zadání investičních záměrů a návrhy drobných úprav ve veřejném prostoru,“ vysvětlil náměstek primátora Jakub Chuchlík, který má na starosti rozvoj města. Architekt bude dále spolupracovat na aktualizaci a pořizování rozvojových dokumentů i na přípravě a administraci architektonických soutěží. Součástí jeho práce bude účast na jednáních s občany, investory a stavebníky, ale také osvěta v oblasti architektury a urbanismu.

„TUTO FUNKCI JABLONEC POTŘEBUJE“

Na faktu, že vytvořit pozici městského architekta je potřebné, se shodly všechny strany vládnoucí koalice. „Dlouhodobá absence odborného kreativního pohledu na urbanistický a architektonický rozvoj Jablonce mě osobně přivedla do vedení města. Přál bych si, aby si vybraný kandidát získal důvěru a respekt napříč politickými stranami,“ doplnil Chuchlík.

Náměstek jabloneckým radním původně navrhoval, aby práci architekta doplňoval plánovač a krajinář. Proti byli ale někteří koaliční partneři. „V rozpočtovém kontextu bych viděl jako lepší zřídit pouze pozici architekta a ostatní pozice řešit formou konzultací či se věcí zabývat později,“ poznamenal radní Jan Zeman. Rada města pak schválila jen pozici městského architekta.

Aby jeho práce byla flexibilní, zvolilo město externí spolupráci o předpokládaném rozsahu 600 hodin za rok. Výběrové řízení na pozici městského architekta bude dvoukolové. „První kolo bude korespondenční, kdy uchazeč zašle informace o své dosavadní práci, zkušenosti a reference. Ti, kdo postoupí do kola druhého, pak předstoupí před hodnotící komisi,“ popsal náměstek Chuchlík. V komisi zasednou kromě zástupců vedení města také městský architekt Kolína David Mateásko a jablonecká rodačka a novinářka v oblasti architektury Karolína Jirkalová.

Nabídky mohou uchazeči posílat do 20. února, podrobné informace najdou na internetových stránkách města. Vybraný architekt by měl začít pracovat pro Jablonec v dubnu tohoto roku. Městský architekt působí například v Turnově či v Semilech, loni začal pracovat i v České Lípě. Ve všech těchto městech nabízí architekt i konzultační hodiny pro veřejnost. V sousedním Liberci má radnice dokonce sedmičlennou Radu architektů.