Obě sousedící města spojí síly a společně připraví projekty pro celou liberecko-jabloneckou aglomeraci a budou usilovat o získání evropských dotací v Programovém období EU 2014 2020.

Smyslem uzavřené smlouvy je úprava vzájemných vztahů obou měst při přípravě a realizaci Integrovaného plánu rozvoje území. „Nejdéle do ukončení výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR na dokumenty IPRÚ by měla být předložena žádost o podporu IPRÚ jako celku," konstatoval jablonecký primátor Beitl a dodal: „To ovšem znamená mít před podáním žádosti schválený IPRÚ v zastupitelstvech obou měst, a to včetně vyhodnocení vlivu integrovaného plánu na životní prostředí."

Na prvním jednání řídícího výboru (ŘV IPRÚ) se projednávalo kromě jiného vymezení území IPRÚ Liberec Jablonec nad Nisou, jeho strategické zaměření a pracovní skupiny včetně způsobu jejich složení. Projekty zahrnuté do IPRÚ mohou dosáhnout na evropské dotace Programového období EU 2014 2020, s realizací nejpozději do roku 2023. „Je to poslední možnost, kdy je možné pracovat s velkými penězi z EU, jež budou mít významný dopad do rozsáhlého území," připomíná místopředseda ŘV Pleticha.