Do kontejnerů, přistavených na 16 místech, je možné odkládat například nábytek, matrace, koberce, linolea, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany a podobně. Do kontejnerů nepatří: pneumatiky, stavební suť, komunální odpad, který má být v klasických popelnicích, využitelné složky komunálního odpadu, na něž jsou určené barevné kontejnery na tříděný odpad, vysloužilé elektrospotřebiče, biologicky rozložitelný odpad (listí, tráva a větve), odpad z podnikatelské činnosti.

„Nestihnete-li ambulantní svoz, můžete velkoobjemový odpad odevzdávat ve sběrných dvorech v ulicích Belgická, Želivského a Dalešická v Kokoníně nebo na překladišti v Proseči,“ připomněla Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství jabloneckého magistrátu. Předměty, které by mohly ještě posloužit někomu v domácnosti, mohou jablonečtí občané odevzdávat do tzv. re-use centra v ulici Smetanova.

Rozpis zastávek ambulantního svozu velkoobjemového odpadu

1. máje × Hluboká
B. Němcové (naproti domu č. 30)
J. Hory (u parkoviště)
Mšenská (u č. 26 na parkovišti)
Na Roli × Polní
Na Úbočí (u domu č. 17)
Na Vršku (u domu č. 16)
Na Výšině (u garáží)
Nová Pasířská × U Balvanu
Pivovarská (stanoviště kontejnerů)
Pod Hájem (stanoviště kontejnerů)
U Zastávky
Vrchlického sady
Vrkoslavice (u hasičárny)
Vysoká (u pošty)