O vykoupení pozemků usilovalo město dlouhodobě, aby mohlo sjednotit svůj majetek v okolí vodní nádrže Mšeno. „Má to i řadu vazeb na ochranu některých veřejných zájmů, jako je ochrana nočního klidu, bezpečnost, koordinaci akcí a podobně,“ popsal jablonecký náměstek pro správu majetku Petr Roubíček.

S majitelem pozemků, podnikatelem Martinem Gojdičem, vyjednalo město dohodu letos v červnu. „Požadoval celkovou kupní cenu ve výši 35 milionů korun s tím, že cena je konečná a není k dalšímu jednání. Ačkoliv znalecký posudek stanovil cenu obvyklou na necelých 18 milionů korun, tak pozemky na Tajvaně jsou tak cenné, že i přes ten rozdíl se je zastupitelé rozhodli koupit,“ poznamenala mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Proti nákupu za výše zmíněnou sumu vystoupila v jabloneckém zastupitelstvu opozice. „Město za pozemky zaplatí o 17 milionů více, než určuje poslední znalecký posudek. Prakticky nevíme, co s pozemkem bude, k čemu a komu bude sloužit. Tohle není o péči řádného hospodáře ani transparentnosti. Za ty peníze mohlo být více opravených silnic a chodníků, více opravených městských bytů, možná i více strážníků, aby bylo v našem městě bezpečněji,“ sdělil lídr jabloneckého ANO David Mánek.

Na jablonecké Mírové náměstí před radnici dorazil v pondělí 27. listopadu vánoční strom.
FOTO, VIDEO: V Jablonci vrcholí přípravy na advent. Strom už stojí na náměstí

„Vykupované pozemky na poloostrově Tajvan jsou strategicky důležité pro získání kontroly nad podobou a fungováním nejen této lokality, ale i přehrady jako celku. Součástí území je zbořeniště, torza stánků a přístupová komunikace ke sportovištím. Kromě kultivace veřejného prostranství a možnosti nastavit režim a pravidla užívání město nákupem zajišťuje trvalou záruku veřejného využití i přístupu k loděnicím,“ ohradil se Roubíček. 

Jablonecká přehrada je díky své poloze jedním z nejvýznamnějších veřejných prostranství. Velikostí a charakterem je významnou lokalitou i pro širší území regionu, pro turistický ruch i možnost rekreace Jablonečanů. Přehrada nabízí využití sportovní, rekreační i kulturní.

Z dotazníku zaměřeného na vnímání změny klimatu vyplynulo, že pro občany Jablonce je okolí přehrady nejčastějším místem úniku před vysokými teplotami. S postupující změnou klimatu a nárůstem vln veder tento význam ještě poroste.

Pozor v Jablonci nad Nisou, semafory brzdí dopravu v Hasičské ulici v centru města.
VIDEO: Pozor v centru Jablonce, Hasičskou ulici hlídají semafory

Pozemky u přehrady jsou v platném Územním plánu Jablonce nad Nisou zahrnuté do ploch kategorií veřejných prostranství – komunikace, plochy veřejných prostranství – zeleň a plochy občanského vybavení).