„Základní škola A. Bratršovského nabídla tuto interaktivní přednášku rodičům svých žáků, kterých sešla plná třída,“ popsal referent prevence kriminality MP Jablonec n. N. Miloslav Lejsek, který rodičům přednášel o vzrůstajícím trendu kyberkriminality, zdůrazňoval, jak je důležité zabezpečit počítače i mobilní telefony, a radil, jak zvolit správná hesla.

„Dále jsme mluvili o zásadách bezpečnosti obchodování na internetu, o způsobech bezkontaktních plateb, například smart banka či platební terminály. Součástí přednášky byly rovněž nebezpečné jevy na internetu, jako např. kyberstolking, hoax, fishin, sexting, navolávky a podobné,“ doplnil Lejsek. Obdobnou přednášku na téma Kyberšikana a počítačová kriminalita každý rok zhlédnou všichni žáci 4. tříd základních škol.

Mohlo by se vám líbit: Sbírka a nadace pomáhají mladé Zuzce z Frýdštejna po těžké autonehodě 

O Zuzce, Viky a zázračném lehátku aneb příběh z oddělení následné rehabilitační péče. | Video: Nemocnice MMN, a. s.