Občané Libereckého kraje by se měli podílet na likvidaci bolševníku na celém území regionu a na jeho odstraňování. Měli by také pravidelně kontrolovat místa kde již byla rostlina odstraněna, a to v následujícím roce i v budoucích letech. Je nezbytné systematicky odstraňovat veškeré nově nalezené rostliny.

Informace o výskytu Bolševníku včetně metodické pomoci a doporučení vhodných zásahů jsou k dispozici na krajském úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody. Kontaktní osobou je Kristián Habrda, e-mailová adresa kristian.habrda@kraj-lbc.cz.

Bolševník velkolepý je jedním z nejvýznamnějších invazivních druhů rostlin v České republice. Krajský úřad Libereckého kraje proto vydal opatření, která stanovují konkrétní podmínky pro odstranění této škodlivé rostliny. Opatření mají pomoci účinně bojovat proti šíření bolševníku velkolepého a minimalizovat jeho negativní dopady.

„S ohledem na velké nebezpečí, které bolševník velkolepý představuje pro českou přírodu i lidské zdraví, je klíčovým cílem úplného vymýcení této rostliny. Jeho rychlé šíření vážně ohrožuje místní ekosystémy tím, že vytlačuje původní druhy rostlin. Navíc, šťáva bolševníku obsahuje toxické látky, které mohou při kontaktu s kůží a slunečním zářením způsobit závažné popáleniny a puchýře,“ uvedl radní pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek.

Povinností občanů je informovat Krajský úřad Libereckého kraje o výskytu bolševníku velkolepého na území kraje a o opatřeních, která podnikli k jeho likvidaci. „Tyto informace jsou klíčové pro budoucí monitoring výskytu bolševníku,“ vysvětlil odborný pracovník krajského úřadu Jan Mikulička.

Bolševník velkolepý, původem z Kavkazu, byl do Evropy zaveden jako okrasná rostlina, avšak rychle se rozšířil do volné přírody. Postupem času však bylo pěstování této rostliny opuštěno kvůli jejím jedovatým látkám.

Mohlo by se vám líbit: Hrubá hudba v Jablonci zahrála horňácké písně 

Ve čtvrtek zahrála v rámci Mezinárodního folklórního festivalu skupina Hrubá hudba. | Video: Radka Baloghová