„Město zároveň řádně splácí své úvěry dle splátkových kalendářů,“ doplnil náměstek primátora pro ekonomiku Milan Kouřil. Detailní informace o hospodaření města jsou uvedeny v rozklikávacím rozpočtu na webu města.