Očkování nabízí magistrát chovatelům psů zdarma. Náhradní termíny nejsou stanoveny. Mimo uvedené termíny je možno naočkovat u soukromých veterinárních lékařů, zde si majitelé vakcínu hradí sami. Za porušení povinnosti očkování psů proti vzteklině může Krajská veterinární správa uložit pokutu až do výše 20 tisíc korun.