V Jablonci podle zdejších zastupitelů chybí městské muzeum. Podle plánů by mělo vzniknout dílem v Domě manželů Scheybalových, který dnes slouží coby galerie a informační centrum, a dílem v sousedním kostele svaté Anny. Magistrát již zpracovává a na podzim předloží žádost o dotaci na projekt, jehož součástí bude vytvoření Městského muzea v Jablonci nad Nisou. Město se zavázalo k minimální spoluúčasti ve výši 20 procent z celkových nákladů, které se odhadují na 30 milionů korun. Žádost o dotaci zpracuje Kultura Jablonec, s.r.o., a podá ji do programu Interreg Česko - Polsko 2021–2027, jehož vyhlášení se předpokládá letos v září.

Město Jablonec nad Nisou dosud nemá své městské muzeum. „Malou část historie města sice vypráví expozice Muzea skla a bižuterie, avšak prostor pro porozumění celému příběhu města stále chybí. Záměr vybudovat městské muzeum je dlouhodobým, dosud nerealizovaným cílem, který zahrnuje i strategický plán města pro období 2021–2030,“ přiblížila náměstkyně pro oblast humanitní Jana Hamplová.Vedení města se rozhodlo učinit konkrétní kroky k vybudování městského muzea v období do roku 2030. Jako ideální umístění zvolilo nejstarší část města – budovu bývalé fary, dnes Dům národopisců Jany a Josefa V. Scheybalových, a kostel sv. Anny včetně nejbližšího okolí.

Na počátku roku 2024 město, spolu se svou organizací Kultura Jablonec, p.o., posílilo přeshraniční spolupráci. Jedním z důvodů byla i možnost financovat různé projekty z programu Interreg. „Výsledkem je, že se podařilo nalézt polského partnera pro realizaci projektu Městské muzeum Jablonec nad Nisou, kterým je polská organizace Fundacja Kuźnia ze Zhořelce. Tímto krokem Jablonec pokračuje v úsilí o zajištění a ochranu svého kulturního dědictví,“ doplnila Hamplová.

„Stáli jsme před otázkou, jak v relativně krátkém čase vybrat kvalitní tým, který připraví návrh i projekt nezbytných úprav a celkové scénografie výstavy. Na základě koncepce formulované dvěma kurátory, Petrem Novým a Janem Strnadem, připravila kancelář architektury města zadání a vyhlásila vyzvanou soutěž mezi čtyřmi týmy, vybranými na základě referencí,“ vysvětlil náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík. Komise doporučila k výběru návrh architektonického studia Schwestern.

Předpokládaný rozpočet je cca 30 miliónů korun, výše dotace v případě úspěchu činí cca 24 miliónů korun. Spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj je možné do maximální možné výše 80 % celkových způsobilých výdajů. Projekt zahrnuje realizaci expozice, dílčí stavební úpravy a tzv. měkké aktivity (workshopy, vzdělávání, virtuální prohlídky apod.). Výzva by měla být vyhlášená letos v září.

Mohlo by vás zajímat: Bezručova ulice v Jablonci ožije. Město chystá přestavbu dětské nemocnice 

Bývalá dětská nemocnice v Jablonci nad Nisou. | Video: Sedlák Jan