„Bohužel nastala situace, kterou jsme nedokázali ovlivnit. Vinu na tom má firma, která v prosinci 2023 vysoutěžila veřejnou zakázku na renovaci šatních skříní v místním plaveckém bazénu,“ sdělil jednatel společnosti SPORT Jablonec, s. r. o., která Městský plavecký bazén spravuje, Štěpán Matek. Zakázka v hodnotě 2 miliony korun měla být realizována do pěti měsíců od podpisu smlouvy a do konce června vyúčtována. Soutěž byla provedena s požadavky na cenu, servis a dobu dodání do 150 dnů od podpisu smlouvy. „Předpokládali jsme dostatečný časový prostor pro výrobu a instalaci šatních skříní včetně elektronických zámků, a to i s rezervou na následnou instalaci odbavovacího systému jinou firmou,“ doplnil Matek.

V soutěži byla vybrána firma Artspect, a. s., a smlouva podepsána 20. prosince 2023, s termínem dodání 20. května tak, aby zakázka mohla být do 30. června vyúčtována. Termín výměny 400 skříní byl stanoven v termínu od 15. května do 16. června. Avšak již před začátkem realizace projektu renovace šaten došlo ke komunikačním problémům s firmou. „Ačkoli byla termínovaná dohoda, nedošlo k dostatečné přípravě ze strany firmy na zahájení prací včas. To vedlo k významnému zpoždění a prodloužení uzavírky bazénu nad plánovaný termín,“ vysvětlil Matek.

Hlavní příčinou zpoždění bylo nedostatečné zajištění výroby a montáže skříní, na což byla vázána instalace nového odbavovacího systému další firmou, která však na prodloužení termínu dokončení nemá vinu. Toto zpoždění vedlo k nepříjemnému prodloužení doby, během níž je bazén mimo provoz.

Sport Jablonec nyní bude po firmě vyžadovat smluvní pokutu za nedodržení termínu. „Současně zvažujeme požadavek na náhradu ušlého zisku v důsledku prodloužené doby, kdy bazén nebyl provozuschopný. Tyto kroky jsou důsledkem nedodržení dohodnutých termínů a zpoždění projektu,“ upozornil Matek.

Uzavření bazénu je nepříjemné a vedení společnosti Sport Jablonec velice mrzí. „Za vzniklou situaci se omlouvám a lituji, že jsme přes veškeré úsilí nedokázali předejít komplikacím. Komunikace a koordinace s dodavatelskou firmou, bohužel, nedosáhly požadované úrovně. Rádi bychom však ujistili veřejnost, že veškeré sportovní oddíly pro děti a mládež a školní plavecké aktivity probíhají beze změny. Uzavření bazénu se nedotkne ani plánovaného mistrovství České republiky v plavání 11letých žáků. To se koná 22. června a při těchto závodech bude umožněn přístup pro fanoušky a doprovod na vnitřní balkon nad plaveckým bazénem. Od pondělí 24. června bude plavecký bazén pro veřejnost s největší pravděpodobností otevřen,“ uzavřel Matek.

Mohlo by se vám líbit: Hrubá hudba v Jablonci zahrála horňácké písně 

Ve čtvrtek zahrála v rámci Mezinárodního folklórního festivalu skupina Hrubá hudba. | Video: Radka Baloghová