„Nikoho růst daní netěší, ale pozitivní je, že výnosy z daní zůstanou kompletně v městském rozpočtu. Poslouží tak například k zaplacení veřejných služeb, jako je úklid, osvětlení, odpady nebo veřejná zeleň,“ poznamenala mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Od letošního ledna platí novela zákona o dani z nemovitých věcí, jejímž prostřednictvím Ministerstvo financí zvýšilo sazby o 80 % a zároveň s úplatností od 1. 1. 2025 zrušilo možnost snížit základní koeficient podle velikosti obce.

Jablonečtí zastupitelé odsouhlasili obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního koeficientu pro obec. Nově tak bude od roku 2025 platit koeficient stanovený zákonem ve výši 3,5 a místní koeficient ve výši 2. „Daň z nemovitosti není daní za majetek, ale měla by být spíše chápaná jako poplatek za služby, které majitelé domů po městu požadují – komunikace a jejich úklid, veřejné osvětlení, školky a školy a podobně,“ sdělil primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele.

Prostřednictvím vyšších výnosů daně z nemovitých věcí je možné zajistit větší investice do infrastruktury a tím dále zhodnocovat majetek obyvatel i vlastníků a zlepšovat služby. „Obec investicemi do infrastruktury zlepšuje podmínky pro podnikání i bydlení. Soukromý majetek umístěný na území obce s sebou přináší potřebu veřejných služeb, a tudíž generuje obci náklady,“ vysvětlil primátor. „Celý výtěžek z těchto daní bude v jabloneckém rozpočtu určený na rozvoj města, na infrastrukturu, komunikace, veřejné osvětlení, úklid včetně zimní údržby, které tvoří v městském rozpočtu nemalou položku,“ dodal.

Jablonec nad Nisou dlouhá léta nechával místní koeficient na nejnižší hodnotě a postupně se tak stal jedním z nejlevnějších statutárních měst v této oblasti výběru daní. „Jenže tehdy magistrát každoročně disponoval desítkami milionů z hazardu. Po jeho zákazu a zdražování prací, materiálů nebo služeb to je velký tlak na ekonomiku města. Proto zvýšení koeficientu daně z nemovitosti,“ doplnil Vele.

Novela zákona zrušila koeficient 1,5 pro stavby používané k podnikání, budovy pro rodinnou rekreaci a garáže a zavedla místní koeficient pro skupinu nemovitých věcí. Všechny sazby daně se od roku 2024 zvýšily zhruba o 80 %.

Kromě státem stanoveného základního koeficientu podle velikosti města ve výši 3,5 Jablonec po dlouhém jednání zavádí i místní koeficient ve výši 2. „Od roku 2015 mělo město základní koeficient k dani z nemovitých věcí snížený z hodnoty 3,5, kterou zákon přiřazuje statutárním městům, na hodnotu 2,5, tedy o jednu kategorii. Tuto možnost snížení základního koeficientu podle velikosti města již změna zákona o dani z nemovitých věcí, daná konsolidačním balíčkem, neumožňuje,“ vysvětlil Vele.

Zavedení místního koeficientu k dani z nemovitých věcí dlouhodobě městu doporučuje také odborník na financování měst a obcí Luděk Tesař, se kterým město spolupracuje od roku 2008. „Doporučuji Jablonci pracovat s daní z nemovitých věcí, využívat možnosti dané zákonem. Místní koeficient využívají již téměř všechna statutární města.“

Na vývoji výnosů daně z nemovitostí je patrný vliv změn základního koeficientu: do roku 2012 platil koeficient ve výši 2,5, v roce 2013 ve výši 3,5, pro rok 2014 byl obecně závaznou vyhláškou snížen na 1,6 a od roku 2015 doposud je stanovený ve výši 2,5. Změnu v roce 2024 způsobila novela zákona o dani z nemovitých věcí, která navýšila všechny sazby o cca 80 %.

Zavedení koeficientu stanoveného zákonem pro statutární města podle velikosti obce ve výši 3,5 by mělo do rozpočtu města přinést odhadem 7 milionů korun. Dále pak OZV zavádí místní koeficient ve výši 2 pro celou obec.

„Místní koeficient, kterým se násobí daň z nemovitostí, se vztahuje na všechny nemovité věci na území celého města s výjimkou pozemků zařazených do skupiny vybraných zemědělských pozemků, trvalých travních porostů nebo nevyužitelných ostatních ploch. Tato změna by měla do rozpočtu města přinést odhadem 43 milionů korun,“ popsala Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky jabloneckého magistrátu.

Za období od roku 2010 do roku 2022 vzrostla cena nemovitostí průměrně na dvojnásobek, ale výnos daně z nemovitých věcí se nezměnil. Zavedení místního koeficientu je už v ČR standardem.

Co vše zdražilo

  • na veřejnou zeleň město vynaložilo v r. 2023 o 10 mil. Kč více než v roce 2019;
  • město zvyšuje finance určené na opravy komunikací včetně chodníků, letošních 36 mil. Kč je minimální potřebná částka, v r. 2019 to bylo 31 mil. Kč;
  • úklid města stojí nyní necelých 20 mil. Kč, v r. 2019 stačilo 11 mil. Kč;
  • zimní údržba se odvíjí od spadu sněhu či námrazy na komunikacích, kdy se musí sypat, loňská mírnější zima město vyšla na 29 mil. Kč;
  • veřejné osvětlení se město snaží modernizovat a měnit za úspornější LED diody, tím se šetří elektrická energie potřebná na svícení, i přesto běžný provoz veřejného osvětlení přesáhne částku z let minulých, nyní bude třeba okolo 36 mil. Kč;
  • na činnost městské policie stačilo v letech 2019 a 2020 okolo 35 mil. Kč, nyní tato částka dosahuje 58 mil. Kč, tj. navýšení o 65 %;
  • výdaje na odpadové hospodářství se zvýšily ze 49 mil. Kč v r. 2019 na 88,5 mil. Kč v r. 2024, tj. o 80 %;
  • na dopravní obslužnost (provoz MHD) město vynaložilo v r. 2019 necelých 74,5 mil. Kč, letos to bude necelých 116 mil. Kč, navýšení je o 55 %.