Program Ministerstva kultury nabízí možnost získat finanční prostředky na obnovu a restaurování kulturních památek v jablonecké městské památkové zóně. „Cílem programu je finančně podpořit obnovu kulturních památek, přičemž na obnově se společně s vlastníkem podílí město a Ministerstvo kultury,“ připomněla vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu Iveta Habadová.

Výzvy mohou zájemci podávat od 10. července do 17. hodiny odpolední 30. září. Žádost mohou podat vlastníci kulturních památek (fyzické osoby, právnické osoby, církve) v Městské památkové zóně Jablonec nad Nisou nebo jejich zástupci na základě plné moci. V případě více spoluvlastníků je nutné doložit písemný souhlas všech. Projekt, na nějž je dotace požadovaná, musí být zrealizovaný v roce 2025. K vyplněné žádosti je třeba přiložit pravomocné rozhodnutí k obnově kulturní památky příslušným orgánem státní památkové péče.

„Dotace poskytované v programu jsou přísně účelové, určené na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka,“ upozornila Habadová.

Podrobné informace a formuláře jsou k dispozici TADY.

Financování – povinné spolupodíly: 

Podíl vlastníka: minimálně 40 %
Podíl města: minimálně 10 %
Podíl Ministerstva kultury: maximálně 50 %
Realizace obnovy:· 1. ledna 2025 – 31. prosince 2025

Mohlo by se vám líbit: Sbírka a nadace pomáhají mladé Zuzce z Frýdštejna po těžké autonehodě 

O Zuzce, Viky a zázračném lehátku aneb příběh z oddělení následné rehabilitační péče. | Video: Nemocnice MMN, a. s.