Jablonečtí zastupitelé schválili založení zapsaného spolku Planeta Jablonec – energetické společenství a členství města v něm. Dále schválilo uzavření Memoranda o spolupráci na projektu energetického společenství. Nové energetické společenství bude neziskovou právnickou osobou, jejímž primárním účelem bude zajistit možnosti sdílení elektřiny.

Na konci roku 2023 byla schválena novela energetického zákona, která zavedla komunitní energetiku, známou jako Lex OZE II. Účinnosti nabyla 1. ledna 2024, přičemž klíčové ustanovení o sdílení elektřiny nabude účinnosti 1. července 2024. Sdílení elektřiny umožní výrobci elektřiny, například obci, sdílet vyrobenou elektřinu z fotovoltaických elektráren mezi svými odběrnými místy, jako jsou školy a úřady.

Právě ke sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů připravuje Jablonecká energetická, a.s., jejímž jediným akcionářem je statutární město Jablonec nad Nisou, založení energetického společenství, na nějž hodlá požádat o dotaci z prostředků Národního plánu obnovy s termínem podání žádostí do 31. července 2024. „K žádosti o dotaci je nutné doložit dokument potvrzující vznik projektového partnerství,“ vysvětlil náměstek pro správu majetku statutárního města Petr Roubíček. JE připravila memorandum o spolupráci a mezi zájemci o členství jsou například jablonecké mateřské a základní školy i nemocnice.

Lex OZE II a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů určují, kdo může být plnoprávným členem energetického společenství. Těmi mohou být město Jablonec nad Nisou a jeho příspěvkové organizace. Obchodní společnosti ovládané městem mohou být pouze neprivilegovanými členy. Spolek založí tři plnoprávní členové: statutární město Jablonec nad Nisou a dvě fyzické osoby, v pozici neprivilegovaných členů budou členy společnosti JE, a.s., a Technické služby Jablonec nad Nisou (TSJ).

„Založení spolku se předpokládá v létě 2024, pak bude moci požádat o registraci u Energetického regulačního úřadu,“ doplnil náměstek Roubíček. Pak budou moci do energetického společenství přistoupit další členové, zejména příspěvkové organizace města.

Fotovoltaické elektrárny se objeví nejprve na střechách objektů v majetku města, případně JE. V roce 2022 instalovala JE prvních 27 panelů o výkonu 10 kWp na střechu zdroje v ulici Boženy Němcové.

Na mnoha objektech musí být nejprve střechy zrekonstruovány. To se týká třeba objektu Základní školy Liberecká, magistrát již vyhlásil veřejnou soutěž na její opravu.

V první etapě má vzniknout několik fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 1,36 MW. „Což není úplně málo. Jen samotná instalace bude stát cirka 200 milionů,“ doplnil Roubíček.

Mohlo by se vám líbit: Bezručova ulice v Jablonci ožije. Město chystá přestavbu dětské nemocnice 

Bývalá dětská nemocnice v Jablonci nad Nisou. | Video: Sedlák Jan