Plán ochrany městské památkové zóny Jablonec nad Nisou vydal Krajský úřad Libereckého kraje v roce 2014 na dobu deseti let. Letos v září by tak měla končit jeho platnost. Jelikož v současném znění zákona o státní památkové péči již desetiletá lhůta uvedená není, požádalo město o její vypuštění a ponechání plánu v platnosti.

„Jablonec nad Nisou požádal liberecký krajský úřad o vypuštění desetileté lhůty platnosti plánu ochrany městské památkové zóny, aby mohl zůstat i nadále v platnosti, než bude zpracován plán nový. Krajský úřad nám vyhověl, vypustil kapitolu o době závaznosti, přičemž ostatní zůstávají nezměněné a platné,“ přiblížil Jakub Šrýtr ze státní památkové péče jabloneckého magistrátu.

Město má zájem na zachování platnosti plánu ochrany, jelikož usnadnil postup stavebníkům a vlastníkům nemovitostí v území památkové zóny (MPZ) jednání s orgánem státní památkové péče a městu pomohl zefektivnit péči o objekty v MPZ. Podle Šrýtra je celková aktualizace plánu ochrany časově náročná. Rozvržená je do tří let, během kterých by měl vzniknout úplně nový dokument.

Mohlo by vás zajímat: Léto tančí v Jablonci. Cirk La Putyka představil nový program Circus Express 

V Jablonci se představila společnost Cirk La Putyka s novinkovým programem Circus Express. | Video: Radka Baloghová