Úsek řeky Nisy ve Mšeně v Jablonci nad Nisou by se mohl změnit na místo k relaxaci a osvěžení v horkých dnech. Vedení magistrátu připravuje projekt ReBioClim pro revitalizaci části toku v rámci programu Interreg Central Europe, což je mezinárodní projekt propojující instituce a města v Česku, Polsku, Německu či Nizozemsku. Práce na mezinárodním projektu oficiálně začly tento týden právě v Jablonci nad Nisou, který díky zařazení získá studii k podpoře zádrže vody v období sucha a zpomalení jejího odtoku při povodních v části Bílé Nisy. Náklady jsou vyčíslené na necelé tři miliony korun, přičemž Jablonec by se měl podílet 430 tisíci korunami.

Jablonec po realizaci projektu získá projekt pro revitalizaci části toku Bílé Nisy v jablonecké části Mšeno nad Nisou, a to konkrétně od hasičárny na Ostrém Rohu po Penny v ulici I. Olbrachta. „Jde o zádrž vody v obdobích sucha, zpomalení odtoku při povodních, adaptaci na klimatickou změnu, biodiverzitu, rekreační potenciál lokality a kvalitu života obyvatel,“ popsala zadání náměstkyně pro životní prostředí a strategii Lenka Opočenská.

V Jablonci se v prvních dvou dnech týdne koná úvodní setkání projektu, jehož cílem je nastavení vzájemné spolupráce. Hlavním partnerem mezinárodního projektu je Technická univerzita Drážďany, těmi dalšími jsou Leibnizův institut Drážďany, město Drážďany, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, město Senica, Alcedo River Clinic, Univerzita přírodních věd v Poznani, Technická univerzita v Delftu, město Poznaň, Aquanet Retencja a statutární město Jablonec nad Nisou. Všichni partneři projektu podepsali partnerskou smlouvu.

V současné době už probíhá v Jablonci biologický průzkum, geodetické zaměření a zpracovává se vodohospodářská technická studie proveditelnosti. Společně s projektovými partnery ze Slovenska se připravuje zadání.

„O prázdninách se budou analyzovat ekologické, socioekonomické a urbanistické aspekty revitalizací, doplní se vstupy pro studii proveditelnosti a zadání krajinářskoarchitektonické soutěže. Do října by měl být dokončený výzkum preferencí obyvatel, příprava podkladů pro projektovou dokumentaci i dvoukolová krajinářsko-architektonická soutěž,“ upřesnila Opočenská.

Rozpočet

  • Celkové způsobilé výdaje: 112 166 EUR (cca 2,86 mil. CZK)
  • Dotace ERDF (80 %): 89 733 EUR (cca 2,29 mil. CZK)
  • Dotace ze státního rozpočtu (5 %): 5 609 EUR (cca 143 012 CZK)
  • Podíl města (15 %): 16 825 EUR (cca 429 035 CZK)
  • Termín realizace: Projekt bude trvat 32 měsíců, od 1. června 2024 do 31. ledna 2027.  

Mohlo by vás zajímat: Bezručova ulice v Jablonci ožije. Město chystá přestavbu dětské nemocnice