Jablonečtí zastupitelé projednali a schválili střednědobý výhled městského rozpočtu na roky 2025 až 2029. Finanční zdraví města je hodnocené velmi kladně a provozní saldo mělo v roce 2023 skvělý trend s průměrem 235 milionů korun za poslední čtyři roky. Finanční aktiva na konci roku 2023 činila cca 334 milionů. Město úspěšně využívá své finance k rozvoji a zajištění investic do majetku města, přičemž vynaložilo za poslední čtyři roky cca 1,6 miliardy korun do svého majetku.

Jablonecký střednědobý výhled předpokládá průměrný roční růst daňových příjmů o cca 5,3 procent a roční růst běžných výdajů v rozmezí 2 až 7 procent. Nepočítá s navyšováním nedaňových příjmů z vlastní činnosti města, ani s navyšováním místních daní a poplatků, s výjimkou již schválených legislativních změn. Na straně výdajů se počítá s rezervami na běžné výdaje.

„Střednědobý výhled rozpočtu navazuje na upravený rozpočet roku 2024, který zahrnuje vysoké rezervy. Část prostředků současného rozpočtu se zřejmě vrátí k využití do dalších let. Pro zajištění vyrovnané bilance hospodaření jednotlivých let se výhled zaměřuje na krytí případného schodku z finančních prostředků minulého období,“ popsal jablonecký primátor Miloš Vele, který má v gesci ekonomiku města. V případě přebytkového výsledku hospodaření bude možné navýšit rezervu města. Jako další zdroj financování k pokrytí dočasného nedostatku finančních prostředků město využívá zapojení kontokorentu, k jehož čerpání však převážně nedochází. Je však možné čerpat kontokorent až do výše 70 milionů.

Při zahrnutí všech zdrojů financování může Jablonec nad Nisou ročně investovat do rozvoje až 300 milionů korun. „Nad tento rámec chceme v souladu se schváleným strategickým a akčním plánem realizovat v příštích dvou letech výstavbu Terminálu veřejné osobní dopravy a projekt Mateřské školy U Přehrady. Na financování využijeme cizí zdroje, konkrétně dlouhodobý investiční úvěr,“ připomněl primátor Vele.

V ITI je právě na výstavbu terminálu alokovaná dotace ve výši 100 milionů korun a na projekt Navýšení kapacity MŠ Palackého 140 milionů. Výhled počítá s čerpáním úvěru do celkové výše 550 milionů. Při dvacetileté splatnosti a průměrném úroku 5 procent p. a. by na splátky směřovalo ročně 20 a na úroky cca 25, tedy celkem cca 45 milionů korun ročně.

Rozpočet na rok 2024, z něhož výhled vychází, obsahuje značné rezervy a konzervativně predikované příjmy společně s investicemi přes 350 milionů. „Odhaduje se, že na konci roku 2024 zůstane na účtech více než 200 milionů. Město má i další úvěrové závazky, jako je revolvingový úvěr od KB na investice ve výši 150 milionů s obdobím splácení od roku 2019 do roku 2027 a účelový úvěr od ČSOB na opravu bytového fondu města ve výši 20 milionů s pevnou úrokovou sazbou 1,62 procenta,“ sdělila vedoucí odboru ekonomiky jabloneckého magistrátu Kateřina Tuláčková.

Ke konci roku 2023 mělo město nesplacené jistiny dlouhodobých úvěrů ve výši 84,7 milionu. K překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji v běžném roce je připravený 70milionový kontokorentní úvěr od ČSOB, který však v roce 2023 město nečerpalo. Rozpočet na rok 2024 počítá s jeho zapojením do hospodaření ve výši 35 milionů korun.

Mohlo by se vám líbit: Rodina z Kořenova přišla o domov. Přátelé organizují finanční pomoc 

Požár domu v Horním Kořenově na Jablonecku. | Video: HZS LK