Na jablonecký magistrát a přímo k primátorovi Miloši Velemu přichází připomínky ke světelné signalizaci v ulici Budovatelů a Liberecké. Rekonstrukce tramvajové trati však nebyla stavbou jabloneckou, investorem byl Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou (DPMLJ). Proto primátor požádal o vyjádření dopravní podnik.

„Dostala se ke mně reportáž Českého rozhlasu Liberec, atakují nás i obyvatelé města s tím, že je v ulici Liberecká a Budovatelů velký počet semaforů, které nefungují a jen řidiče matou. Protože statutární město nebylo investorem velké a, podle mého soudu, zdařilé rekonstrukce tramvajové trati, požádal jsem o vyjádření ke světelné signalizaci přímo dopravní podnik,“ sdělil jablonecký primátor Miloš Vele.

„Souběh jednokolejné tramvajové trati a komunikace I. třídy není v této republice nikde jinde, tudíž pro „cizí“ motoristy to bude vždy neobvyklé. Podle stejného schématu je již od roku 2015 řešený souběh ve Vratislavicích na Nisou, kde za celé období nenastaly žádné problémy. Naopak po zkušenostech s více zatíženými přejezdy jsme v rámci zajištění bezpečnosti vybudovali odbočovací pruh z centra na velice problematické křižovatce Liberecká x U Nisy, která je prostorově velmi malá v kontrastu s hustotou silničního provozu. Jedinou oprávněnou kritikou bylo větvoví stromů, které zakrývalo světelnou signalizaci. To naši zaměstnanci již odstranili. Dále chci uvést, že po počátečních problémech s chybami SW jednotlivých řadičů již nevíme o žádném problému. Všechny poznatky, a nebylo jich málo, od členů městské i státní policie, řidičů tramvají i občanů jsme ověřovali a prováděli úpravy a opravy,“ popsal provozně-technický ředitel DPMLJ, a.s. Ludvík Lavička.

Podle Lavičky osazení světelné signalizace v ulicích Liberecká a Budovatelů na souběhu silnice I/14 a jednokolejné tramvajové trati je provedené plně v souladu se schválenou projektovou dokumentací. „Bylo konzultováno a odsouhlaseno státní správou a Policií České republiky. Na základě požadavku PČR bylo dodatečně osazeno poptávkové sepnutí přechodů i v době, kdy je světelná signalizace v klidovém stavu (blikající žlutá) pro zajištění bezpečného pohybu pěších po přechodech. Co se týče výjezdu vozidel od objektů Liberecká 45 a 47 - uvedený problém není v souvislosti se světelnou signalizací, ale v důsledku toho, že slepé účelové komunikace nejsou uzpůsobené na otáčení vozidel,“ dodal Ludvík Lavička.

Mohlo by vás zajímat: Hrubá hudba v Jablonci zahrála horňácké písně 

Ve čtvrtek zahrála v rámci Mezinárodního folklórního festivalu skupina Hrubá hudba. | Video: Radka Baloghová