Podle jabloneckých politiků jsou hřbitovy jednou z historických tváří města, a zasluhují proto adekvátní zacházení. „Péče už není dostačující. Město se chce jen starat o svůj majetek, veškeré služby spojené s pohřebnictvím zůstávají na pohřebních službách,“ sdělil k novince náměstek jabloneckého primátora Petr Roubíček.

Dosud hřbitovy spravovala soukromá společnost Pohřební služba Ladislav Kopal. A to více než třicet let. Správu však mnohdy kritizovali jak návštěvníci, tak magistrát. Třeba v roce 2017 si obyvatelé stěžovali na zhoršený přístup k hrobům. Poté magistrát nechal opravit alespoň páteřní cesty.

Veškeré služby přeberou soukromé společnosti, v samotném Jablonci tedy Pohřební služba Ladislav Kopal. Už existuje nová smlouva na tyto služby.

Opuštěné hroby na hlavním jabloneckém hřbitově.Opuštěné hroby zbyly zejména po německém obyvatelstvu. Město přebírá i správu všech hřbitovů.Zdroj: Deník/Jan Sedlák

Město zároveň přebírá nájemné smuteční síně. Základní dobou trvání jednoho obřadu bude jedna hodina. Do té doby je zahrnuté otevření síně pro pozůstalé a smuteční hosty, vlastní obřad, doba na kondolence a opuštění síně. Hodinový nájem činí 2500 korun ve všední dny, 3000 v sobotu, neděli a ve svátky. Plánované překročení základní doby obřadu musí být nahlášené předem při závazné rezervaci v rezervačním systému, každá započatá čtvrthodina vyjde na pětistovku. „Smuteční síň pronajmeme v jakoukoli dobu, teoreticky i o půlnoci,“ doplnil Roubíček.

Opuštěné hroby

Na hlavním hřbitově nedaleko jablonecké nemocnice jsou celé bloky starých hrobů, na kterých návštěvník nespatří nejen svíčku, ale ani květinu či takzvanou dušičku. Sem nikdo nezabloudil už desítky let. Po dvoudenním spadu sněhu tu není jediná lidská stopa.

Jde o opuštěné hroby po rodinách, které byly odsunuty v roce 1945. Mezi těmito hroby jsou takové, které jsou cennou připomínkou městských dějin a památkou na významné obyvatele. Hrobky jsou často propojené se hřbitovní zdí a nelze je přenést. Do některých takových hrobek či hrobových zařízení město v minulosti investovalo, takovými jsou kupříkladu hrob starosty Fischera či hrobka rodiny Pfeiffer-Kral. „Jsou tu pohřbeny i význačné tváře historie našeho města. Jde o část naší historie,“ doplnil Roubíček.

Vánoční jarmark a Den otevřených dveří na Střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou.
FOTO: Vánoce začaly v Křišťálovém údolí, zapojila se i jablonecká škola

Z evidence hrobových míst, kterou má magistrát k dispozici, vyplývá, že za několik stovek hrobových míst nájem placený není a chybí i nájemní smlouva.

Majetkoprávní záležitosti je nutné vyřešit do konce roku. Jinak by hrobky, ke kterým se nikdo nehlásí více než 20 let, připadly od roku 2024 do vlastnictví České republiky jako věc opuštěná. Pak by s nimi hospodařil stát a mohl je prodat soukromým zájemcům. „Toto se běžně činí u tzv. odúmrtí, kdy se hroby prodávají v aukcích,“ dodal Milan Bajer, který má na magistrátě agendu pohřebnictví na starosti.

Jablonec nad Nisou přebírá do svého majetku výhradně opuštěná hrobová zařízení po původních německých obyvatelích, na která se díky Dohodě o přátelství a vzájemné spolupráci mezi ČR a SRN vztahuje právní ochrana. V souhrnu město převezme do svého majetku téměř 800 hrobek, což je v rámci celé ČR unikátní počet.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jablonec koupí pozemky na Tajvanu. Dvakrát dráž, než stanovil posudek

Zdroj: Sedlák Jan