„V plánu je zřídit nové oddělení - kontaktní pro místo bydlení a sociální pomoc. Organizačně by mělo spadat pod odbor kancelář tajemníka. V plném rozsahu začne oddělení pracovat od začátku příštího roku, ale zaměstnance začne magistrát hledat už letos na podzim. Do konce roku je třeba připravit veškeré procesy, vyjasnit kompetence, nastavit proces práce s klienty a implementovat nový software (Caseman),“ přiblížila jablonecká náměstkyně pro oblast humanitní Jana Hamplová.

Zřízením nového oddělení vznikne jedno místo, které bude koordinovat práci v oblasti bydlení a dalších potřeb občanů, poskytovat navigaci na služby i služby samotné. Oddělení bude také zodpovědné za plnění podstatné části Plánu sociálního začleňování. „Nové oddělení by mělo přispět k efektivnějšímu řešení bytových a sociálních potřeb Jablonečanů a k optimalizaci poskytování různých služeb v sociální oblasti,“ doplnil náměstek pro správu majetku města Petr Roubíček.

V novém oddělení by mělo pracovat osm lidí - vedoucí, manažer pro sociální začleňování, navigátor klienta, klíčový pracovník, dluhový poradce, terénní pracovníci a administrativní pracovník. „Díky spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování budeme moci v případě schválení Plánu sociálního začleňování v září 2024 požádat o dotaci do 65. výzvy OPZ+ na financování většiny pozic tohoto oddělení na dobu tří let,“ dodala náměstkyně pro životní prostředí a strategii Jablonce Lenka Opočenská.

Oddělení by mělo nabízet služby v následujících oblastech:

· Bydlení: řešení bytových potřeb, spolupráce se soukromými vlastníky bytů, správa nájemních smluv, sociální práce v rodinách žadatelů, komunikace s oddělením správy bytů a odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

· Zaměstnanost: spolupráce s oddělením organizace a personálu veřejných prací, řešení problémů v zaměstnání a tvorba sítě zaměstnanosti.

· Vzdělávání a volnočasové aktivity: spolupráce s rodinami a komunitním centrem, motivace dětí k účasti ve volnočasových aktivitách.

· Dluhové poradenství: propojení s organizacemi poskytujícími dluhové poradenství.

· Práce v terénu: zmapování cílových skupin, zvyšování motivace k řešení problémů a spolupráce s odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

Mohlo by vás zajímat: Léto tančí v Jablonci. Cirk La Putyka představil nový program Circus Express 

V Jablonci se představila společnost Cirk La Putyka s novinkovým programem Circus Express. | Video: Radka Baloghová