Někdo potřebuje školku ještě před třetím rokem dítěte, jiné maminky si nechávaly první ratolest doma klidně až do nástupu do školy. Nově ale platí, že poslední rok před nástupem do školy musí dítě absolvovat rok mateřské školky. Je to znát. „Zákonem daná povinnost o předškolní docházce přivedla letos k zápisu 55 pětiletých dětí, některé hlásili rodiče i v průběhu dalších měsíců,“ přiblížila mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

Všechny děti se sice podařilo do školek umístit, některé však dojíždějí do vzdálenějších zařízení. „Městské školky jsou zcela plné,“ přiznal náměstek primátora Miloš Zahradník.

Mateřská školka. Ilustrační foto.
Omluvenky ve školkách? Podle některých zbytečnost

NOVÁ TŘÍDA

Město tak sice uspokojilo všechny požadavky, postupně ale bude navyšovat kapacity mateřských škol a v lednu otevře novou třídu Mateřské školy v Kokoníně. Její kapacita se tak navýší o osmnáct dětí. „Hledali jsme vhodné prostory pro rozšíření kapacit mateřských škol. Jako nejvhodnější se jevilo upravit prostory v kokonínské mateřské škole, kde byly nevyužívané školnické byty. Rekonstrukce nás stála milion korun,“ popsal ekonomický náměstek primátora Miloš Vele.

Ilustrační snímek
Školka? Nezoufejte, magistrát přispěje na hlídání v soukromých zařízeních

Zápis do nové třídy proběhne v první polovině prosince. „Informace ke konkrétnímu datu bude na městském webu i na stránkách kokonínské mateřské školy a v prosincovém čísle Jabloneckého měsíčníku,“ vysvětlila Zuzana Brodská z oddělení školství, kultury a sportu jabloneckého magistrátu.

I DRUŽINY

I školní družiny se budou rozrůstat. Ze školek přicházejí silné ročníky a družiny někdy nepokryjí zájem rodičů. „Aby mohly školy požádat o navýšení kapacity, musí být jejich požadavek v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje,“ popsala Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství, sportu a kultury. Liberecký kraj schváleným záměrem v roce 2016 zvýšil garantovaný podíl financování žáků I. stupně ve školních družinách ze 45 na 50 procent.

Při větším zájmu rodičů o umístění žáka do školní družiny školy zjišťují, zda naplňují v souladu s krajským záměrem povolenou nejvyšší možnou hranici kapacity družiny. V letošním roce se zjistilo, že ve třech školách je možné kapacitu ve školních družinách navýšit. Po kladném vyjádření Krajské hygienické stanice mohla 2. listopadu rada města schválit navýšení kapacity školních družin o celkem devět míst.

Ilustrační snímek
Není školka? Město připlatí

Od ledna tak školní družina v ZŠ 5. května může přijmout další dvě děti, Pasířská čtyři a Rychnovská dokonce pět.