Náklady na pořízení magnetické rezonance se rovnají částce 34,5 milionu korun a nemocnice na úhradu použila prostředky z dotačního programu REACT – EU. Přístroj v jablonecké nemocnici je jedním z pěti v Libereckém kraji, znovu v provozu bude od 1. října.

„Před dvěma lety jsme připravili projektovou žádost v celkovém objemu 130 milionů korun a uspěli jsme,“ popsal ředitel Nemocnice Jablonec Vít Němeček. Nemocnice za získané peníze pořídila nový mamograf (3,6 milionu), dvacet endoskopů (26,6 milionu) a rentgen za necelých 11 milionů.

„To jsme nakoupili loni a už máme i proplacenou dotaci. Letos jsme pořídili nové CT v hodnotě necelých 49 milionů tato položko je také už proplacená. A nyní jsme koupili magnetickou rezonanci,“ spočítal Němeček. Kofinancování z prostředků nemocnice bylo minimální, neboť dotace byla stoprocentní.

Nemocnice platila ze svého rozpočtu jen neuznatelné náklady ve výši asi 3,5 milionu. Mezi nimi bylo například vyříznutí otvoru ve stěně vyšetřovny magnetické rezonance, aby bylo možné přístroj do budovy umístit, a to tak, že jej na speciální plošině vyzdvihl do 1. patra jeřáb a dělníci jej potom přesunuli dovnitř.

Iveta Dočkalová v Rest.Art centru.
Železnobrodské centrum Rest.art hledá peníze na vybavení, chybí hlavně topení

Nová magnetická rezonance je standardní 1,5teslová, pro pacienta bude podle ředitele zřejmě největší výhoda v tom, že tunel má průměr asi o deset centimetrů širší. „Můžeme tak nyní vyšetřit i obézní pacienty, kteří se nám do původní rezonance nevešli,“ dodal Němeček.

Přístroj této kvality technicky a morálně vydrží sloužit zhruba deset let. Původní rezonance byla v Nemocnice Jablonec od roku 2009, ale v roce 2018 prošla upgradem. Ve všední dny se na magnetické rezonanci pracuje v prodloužených směnách a během nich se stihne kolem 22 vyšetření, přičemž jedno hradí pojišťovny v rozmezí 6 až 8 tisíc korun. V současné době se nová magnetická rezonance připravuje na provoz, vyšetřovat se bude opět od začátku října.

REACT-EU jsou dodatečné finanční prostředky EU určené na zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19. Peníze podpořily vybavení nemocnic, modernizaci hygienických stanic, rozvoj integrovaného záchranného systému a sociální infrastruktury.