Magnetická rezonance (MR) je zobrazovací metoda, která má velký význam pro diagnostiku širokého spektra úrazů a onemocnění. V rámci Libereckého kraje je celkem šest přístrojů. „Dostupnost vyšetření je omezená, čekací lhůty se pohybují kolem jednoho až dvou měsíců, třebaže u nás pracujeme v prodloužených dvanáctihodinových směnách a přidáváme další tři víkendové dny měsíčně. Za rok vyšetříme kolem 6 000 pacientů,“ říká ředitel Nemocnice Jablonec Vít Němeček a pokračuje: „V nejbližších letech plánujeme vybudování druhého pracoviště se strojem, který má intenzitu pole 3 Tesla.“ Nové pracoviště je součástí dlouhodobého investičního plánu jablonecké nemocnice.

Plány vítá i město Jablonec nad Nisou. „Jednak navýší kvalitu služeb pro pacienty a hlavně zkrátí čekací lhůty na specializované vyšetření, jednak zvýší i provozní zisk městského zařízení,“ chválí jablonecký primátor Miloš Vele s tím, že město záměr nemocnice podpoří při žádosti o udělení souhlasu s vyšší kategorií přístroje od Přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví ČR. Ta zasedá na začátku března.

Nemocnice Jablonec nad Nisou provozuje od roku 2009 přístroj o síle pole 1,5 Tesla. Vloni vyměnila stroj a koupi nového financovala z dotačního programu REACT-EU, přičemž technická i morální životnost takového zařízení je 10 až 12 let. Druhé pracoviště MR zvýší kapacitu a dostupnost vyšetření pro pacienty i lékaře, ale i kvalitu některých vyšetření.

„Nyní máme hotovou studii umístění nového stroje, zajištěno je i personální pokrytí, hotový je i průzkum trhu. Reálné náklady včetně stavebních úprav odhadujeme na 55 000 tisíc korun včetně DPH,“ konstatuje ředitel Němeček.

Podívejte se: V jablonecké nemocnici začne sloužit nová magnetická rezonance

Zdroj: nemjbc.cz