V roce 2023 vyprodukovali občané Jablonce nad Nisou 13 510 tun komunálního odpadu, 5224 tun bylo předáno k recyklaci, což představuje téměř 39 procent. Pokud má město dostát své zákonné povinnosti, pak by podíl vytříděných složek měl již příští rok tvořit minimálně 60 procent.

Vzhledem k vysoké hmotnosti materiálu zaujímají největší podíl z celkového množství využitelných odpadů kovy, a to 1 672 tun. Dále se vytřídilo 1 196 tun papíru, 751 tun plastů, 656 tun skla, 661 tun biologicky rozložitelného odpadu, 144 tun dřeva a 143 tun textilu.

Ve čtvrtek 25. dubna připravil jablonecký Dům dětí a mládeže Vikýř akci k mezinárodnímu Dnu Země.
Jablonec nad Nisou oslavil Den Země. Tyršovy sady v centru města ožívají

„Největší meziroční nárůst jsme zaznamenali u plastů, a to zejména díky zavedení individuálního sběru od rodinných domů. Množství plastů se za posledních sedm let zdvojnásobilo a v loňském roce se vyšplhalo na 751 tun. Z toho 540 tun lidé odevzdali do nádob ve veřejné síti stanovišť pro třídění odpadu, 209 t do nádob u rodinných domů a dvě tuny ve sběrných dvorech,“ popsala jablonecká náměstkyně pro životní prostředí a strategii města Lenka Opočenská.

Mírně však poklesl sběr papíru. Loni se vysbíralo celkově 1196 tun papíru. Do modrých kontejnerů odevzdali občané 855 tun papíru a do nádob u domů dalších 218 tun. Dalších 95 tun odevzdali Jablonečané do sběrných dvorů a výkupen. „Školní sběry už nejsou tak oblíbené jako v minulosti a množství takto odevzdaného papíru klesá, loni to bylo pouhých 11 tun,“ doplnila Barbora Šnytrová, vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky jabloneckého magistrátu.

Ztracený kokršpaněl Vilda.
Hledá se Vilda od Harrachova. Majitelka nabízí třicetitisícovou odměnu

Téměř šest let mohou Jablonečané využívat šedé kontejnery na drobný kovový odpad z domácností a jeho odevzdané množství roste, v roce 2023 se takto vysbíralo více než 30 tun. „Vzhledem k celkovému množství vytříděných kovů se jedná o nepatrné množství, ale věříme, že toto číslo bude i nadále stoupat. Největší podíl kovového odpadu pochopitelně končí ve sběrnách a výkupnách, tam odevzdali občané 1 641 tun,“ připomněla Opočenská.

Naopak oproti loňsku kleslo množství odevzdaného skla, a sice na celkových 656 tun, přičemž zhruba 30 % tvoří sklo čiré. Za zmínku jistě stojí i množství zpětně odebraného elektrozařízení. Ve sběrných dvorech se v uplynulém roce odevzdalo 236 tun elektrospotřebičů, jako jsou ledničky, pračky, drobné elektrospotřebiče z domácností, televize, monitory a podobně.

Můstek H 120 vlevo, vpravo takzvaný mamut. Snímek z roku 2022.
Harrachov plánuje velké projekty. Obnoví můstek pro mistrovství nebo parky

10 milionů zpět na sběr

Sběr využitelných složek komunálních odpadů odměňuje společnosti Eko-kom, a. s., finančním příspěvkem. „Za loňský rok přesáhla výše odměny pro Jablonec 10 mil. Kč, které dále používáme na provoz a zkvalitňování systému třídění odpadů. V roce 2022 se postupně zaváděl individuální sběr tříděného odpadu, tzv. door-to-door systém, v roce 2023 fungoval již na celém území města,“ informuje Opočenská s tím, že do systému se zapojilo přes 90 procent domácností, což je na množství vytříděného odpadu znát. Současně se zavedením individuálního sběru se optimalizovala veřejná stanoviště. Některá se zrušila, jinde se snížila četnost svozů či počet nádob.

Novinkou je sběr dřeva

„Loni jsme zkusili ve sběrném dvoře sbírat dřevo - nábytek, palety, bedny, dveře, rámy oken apod., které dříve tvořilo, a stále tvoří, velkou část objemného odpadu. Přitom ho lze poměrně dobře recyklovat a použít jako surovinu pro nové výrobky. Celkové množství dřeva odevzdaného ve sběrném dvoře činilo v loňském roce 144 tun,“ spočítala Šnytrová. Nelze opomenout ani biologicky rozložitelný odpad. „Ten mohou Jablonečané zdarma odevzdávat ve sběrných dvorech a při mobilních svozech, které město organizuje 17krát do roka. V roce 2023 množství bioodpadu činilo 661 tun, což je o 147 tun více než v roce předešlém,“ dodala Šrytrová.

Hojně obyvatelé Jablonce využívají bílé kontejnery na použitý textil, jehož loni odevzdali 142 tun. A aby byl přehled o množství odevzdaného komunálního odpadu úplný: občané odevzdali na sběrných místech a při mobilních svozech necelých 18 tun nebezpečného odpadu a do speciálních nádob 1,69 tun jedlých olejů a tuků do nových, loni pořízených nádob na 18 veřejných stanovištích.

V sobotu 20. dubna se v útulném jabloneckém Klubu Na Rampě odehrálo letošní severočeské oblastní kolo Porty 2024.
Oblastní kolo Porty bavilo zaplněný jablonecký Klub Na Rampě

Podíl směsného odpadu klesl pod 50 procent

V roce 2023 klesl podíl směsného komunálního odpadu v celkovém množství komunálního odpadu pod 50 %. Přesto v černých popelnicích a kontejnerech i tak skončilo loni 6443 tun odpadu, což je o 50 tun více než v roce předešlém. Z veřejných odpadkových košů se odvezlo 177 tun. Na jednoho obyvatele tak připadá 144 kg vyprodukovaného směsného komunálního odpadu ročně.

Na celkovém množství odpadu v Jablonci nad Nisou se významně podílí i ten objemný, který lidé odevzdávají ve sběrných dvorech nebo při ambulantních svozech. V uplynulém roce se jednalo o 1672 tun, většina z tohoto množství putuje na skládku. „Ne všechny věci musí takto skončit. Předměty, které jsou ještě funkční a mohly by posloužit někomu jinému, je možné odevzdat ve sběrném dvoře ve Smetanově ulici v re-use centru,“ doplnila Lenka Opočenská.

Mohlo by se vám líbit: Kantorova vila v Jablonci se dočká proměny. Přibude muzeum architektury 

Zdroj: Sedlák Jan