Finance poslouží na pořízení cestovní sady kvalitního nářadí včetně truhlářského a tesařského vybavení. Dřevodílna pořádá a realizuje aktivity spojené s technickým vzděláváním v jabloneckých základních školách.

Její lektoři vyučují programy ve školních dílnách pro žáky 1. a 2. stupně. Pilotní projekt technického vzdělávání pomohla Šárka Hofrichterová připravit pro školu v kokonínské Rychnovské ulici, kde je nyní zcela nová učebna dílen.