Finance směřují školským zařízením v Hodoníně, Hruškách a Moravské Nové Vsi, kde byla škola zvláště poničená, a proto Jablonec uspořádal v její prospěch také benefiční koncert a otevřel transparentní účet.

Výtěžek ze vstupného koncertu je 37 tisíc korun, na transparentním účtu 123-3123220277/0100 bylo k 16. září 233 500 korun. Přispívat na něj i jen drobnou částkou je možné do konce září. Do konce září je také na Youtube k vidění záznam z benefičního konceru Ondřeje Rumla a sboru Iuventus, Gaude.