Zlepšit jejich finanční gramotnost má pomoci poradenství Agentury pro sociální začleňování, s kterou podepsalo město memorandum. Cestou má být Plán vzdálené dílčí podpory, který má co nejdříve odstartovat. Cílem je vyhodnotit kapacity dluhového poradenství, popřípadě vytvořit informační dluhové centrum.