Taktéž rozhodli o přidělení návratných finančních výpomocí. Fotbalová akademie Jablonec a oddíl Rychlostní kanoistiky Jablonec získají nutnou třicetiprocentní spoluúčast požadovanou pro získání dotace od Národní sportovní agentury. O patnáctiprocentní spoluúčast na dotaci z Plánu rozvoje sportu požádal i oddíl házené. I těm se rozhodli zastupitelé vyhovět.