Stavba si vyžádala omezení parkovacích míst na Horním náměstí i změnu dopravního značení.

Jde o opravu zárubní zdi z roku 1932 s kamenným obkladem a zábradlím z granitu v délce 75 metrů, zeď je vysoká od 6,7 do 9,7 metru. „Zeď zabezpečuje výškový rozdíl mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou v centru Jablonce nad Nisou, je v městské památkové zóně a její technický stav byl nevyhovující,“ vysvětlil jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Součástí stavby je také rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch s povrchem z asfaltobetonu včetně jejich odvodnění, dešťové kanalizace a vegetačních úprav, ale také přeložka veřejného osvětlení a vedení nízkého napětí.

Kvůli stavbě platí dopravní omezení. Zcela uzavřená je část ulice Po Baštou. Uzavřený je dosavadní výjezd z parkoviště, provizorní je otevřený do křižovatky s ulicí 28. října.