„Ukrajinští školáci, kteří bydlí dočasně v Jablonci nad Nisou nebo okolních obcích, dojíždí do základních škol. Proto jsme se rozhodli finančně jim přispět na jízdné v obcích, které jsou členy Dopravního sdružení obcí Jablonecka,“ sdělil primátor Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský.

V praxi to znamená, že příspěvek města získá rodič nebo opatrovník dítěte formou karty OPUSCARD, a to na základě dokumentů, které předloží v informačním středisku jablonecké radnice. „Na kartě budou mít nahranou 30denní časovou jízdenku v hodnotě 235 Kč a dvě 7denní časové jízdenky v celkové hodnotě 150 Kč. Celkové náklady na jednoho žáka jsou 525 Kč,“ vysvětluje primátor.

K získání podpory je třeba předložit:

· potvrzení o ubytování v Jablonci nad Nisou, Bedřichově, Janově nad Nisou, Lučanech nad Nisou, Nové Vsi nad Nisou, Rychnově u Jablonce nad Nisou a Pulečném, které podepíše poskytovatel ubytování

· průkaz totožnosti dítěte ve věku 6–15 let – cestovní pas s vízem strpění (povolením k pobytu)

· průkaz totožnosti zákonného zástupce (rodiče, opatrovníka) – cestovní pas s vízem strpění (povolení k pobytu)

· potvrzení o docházce do školy – vydá vedení školy