Rodiče ve své MŠ či ZŠ obdrží potvrzení o docházce a bezdlužnosti, které v originálním provedení odevzdají organizátorovi příměstského tábora. Ten jim na základě tohoto potvrzení úplatu poníží o 100 Kč/1 dítě/1 den po dobu max. pěti dnů, tedy celkově o 500 Kč. Každé dítě, které ve školním roce 2019/2020 docházelo do některé z jabloneckých mateřských škol či první třídy základní školy a má bydliště v Jablonci nad Nisou, má nárok na jeden takto zlevněný příměstský tábor.

Vizualizace nových bytových domů na Výšince.
Bytů je málo, v Turnově jich přibude 51 v pěti domech. Město zná jejich podobu