Zatímco loni v první etapě město prodalo akciové společnosti ve svém stoprocentním vlastnictví 23 plynových kotelen, ve druhé a závěrečné jich bude 32. Ve svém majetku si město ponechá šest plynových kotelen a 12 výměníkových a směšovacích stanic. JE tak bude vedle městských objektů aktuálně připojených k soustavě zásobování teplem zajišťovat nově dodávku tepla včetně údržby a servisu i pro další skupinu městských objektů.

Pro město znamená prodej kotelen snížení nákladů, zvýšení komfortu dodávek s úsporou v ceně paliva a zvýšení účinnosti výroby tepla. Město dále uspoří v nákladech za provoz, opravy a údržbu, v investicích do rekonstrukcí nebo ve finální ceně za teplo s 10% sazbou DPH oproti současným 21 % za nákup plynu a dalších služeb.