Radnice v Jablonci nad Nisou, která bude rozhodnutím Vlády ČR z konce loňského roku od 1. července národní kulturní památku (NKP), projde další etapou obnovy. „Hlavní změnou budou vstupní dveře do budovy dle návrhu jejího autora Karla Wintera a balkon přístupný veřejnosti,“ přiblížila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Město na projekt požádá o evropskou dotaci, která by v případě úspěchu mohla činit až 14 milionů korun. Realizace rozložená do dvou let se předpokládá od roku 2025. Díky další etapě obnovy i novému statutu postoupí jablonecká Nová radnice mezi nejvýznamnější turistické a návštěvnické cíle ve městě.

Projekt je připravený pro 51. výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zaměřenou na revitalizaci NKP a památek UNESCO. „Výzva umožňuje čerpání dotací na obnovu kulturních památek, což poskytuje jedinečnou příležitost pro financování další etapy obnovy radnice,“ vysvětlil tajemník magistrátu Marek Řeháček.

Od pondělí 27. května je uzavřen most přes řeku Jizeru na hlavním průtahu Semil.
Most přes Jizeru v Semilech je od pondělí uzavřen, slouží jen pro pěší

Žádosti o evropské dotace je možné podávat do 3. června 2024 do 14 hodin. Maximální celkové způsobilé výdaje činí 20 milionů korun, z nichž by Jablonec nad Nisou mohl získat maximální dotaci ve výši 14 milionů, čili 70 procent z celkových způsobilých výdajů. „Oddělení dotací již zpracovalo studii proveditelnosti a žádost o podporu. V současné době probíhá stavební řízení na stavebním úřadě, přičemž pravomocné stavební povolení je povinnou přílohou žádosti o podporu,“ doplnila vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu Iveta Habadová.

Na projektu k další obnově radnice, který zahrnuje sanaci žulového soklu, revizi ocelových mříží, návrh hlavních dveří dle Karla Wintera i nový vstup pro zaměstnance, se začalo pracovat v lednu tohoto roku. Dále projekt obnovy obsahuje také revizi stávajících dveří, výkladců a oken, obnovu textilních markýz, revizi oken mezaninu a zpřístupnění terasy u obřadní síně. Veřejná zakázka by dle předpokladu měla být vyhlášená letos na podzim a realizace projektu se předpokládá příští rok.

Na Letní scéně Eurocentra v rámci Jabloneckých tónů vystoupila i liberecká kapela Hush.
Jablonecké tóny zvou na hudební léto. Známe program koncertů

Další dokončená část obnovy radnice nabídne rozšíření komentovaných prohlídek budovy. „V roce 2023 byly prohlídky radnice velmi populární s návštěvností tří tisíc osob. Po rozšíření okruhu o terasu a obřadní síň se očekává další nárůst návštěvnosti, což bude monitorováno jako závazný indikátor po dobu udržitelnosti projektu, tedy pět let od ukončeného financování,“ dodal Řeháček.

Rozpočet projektu:

Předpokládané náklady dotační akce 25,1 mil. Kč

Maximální způsobilé výdaje dle výzvy 20,0 mil. Kč

Požadovaná dotace EU 14,0 mil. Kč

Předpokládaná spoluúčast města 11,1 mil. Kč

Mohlo by se vám líbit:V Lučanech nad Nisou vznikají matrace srovnatelné se světovou špičkou 

Zdroj: Jan Sedlák