Budovu totiž čeká rozsáhlá modernizace, která potrvá tři měsíce. Projekt za více než 21 milionů korun, financovaný z velké části dotacemi, zahrnuje rekonstrukci učeben, kabinetů a sborovny. Práce budou probíhat ve dvou etapách a začnou již letos v červnu.

Odbor investic jabloneckého magistrátu zahájí rekonstrukci další části Základní školy v Mozartově ulici ve Mšeně. Realizace projektu Modernizace ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou – navazující investice za více jak 21 milionů korun je rozdělený do dvou let a Jablonec nad Nisou na něj získal dotaci v rámci IROP téměř 18,5 milionu. Letošní práce zkrátí tento i příští školní rok o zhruba dva týdny. Prázdniny v ZŠ Mozartova začnou 17. června, do školy by se děti měly vrátit 16. září.

„Cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky díky moderním učebnám, kabinetům, skladům i sborovně pro 1. stupeň základní školy. Celkem škola po realizaci bude mít zmodernizovaných sedm učeben a kabinetů, pět skladů a zmíněnou sborovnu. Současné prostory jsou už zastaralé,“ popsal jablonecký náměstek primátora pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík. I když bude stavební činnost rozsáhlá, neměla by se dotknout provozu městské knihovny, která má ve škole pobočku.

Celkové náklady na projekt jsou vyčíslené přes 21 milionů korun, dotace z EU činí 17,4 milionu a ze státního rozpočtu přesahuje milion korun. Realizace je rozdělená do dvou etap a vyžádá si zkrácení školního roku dva týdny před prázdninami i dva týdny po nich. „Stavba si školu přebere 17. června a začne s realizací 1. etapy projektu, která se bude týkat 1. a 2. nadzemního podlaží,“ upřesnil vedoucí oddělení investičních projektů jabloneckého magistrátu Pavel Sluka.

Letos v rámci 1. etapy město utratí bezmála 5,5 mil. korun za stavební část a 1,4 mil. Kč za vybavení, částky jsou uvedené bez DPH. Po prázdninách by tak škola měla mít k dispozici zmodernizované tři jazykové třídy a jednu učebnu IT, čtyři kabinety - pracovní výchovy, fyziky, cizích jazyků a zeměpisu, a tři sklady - dva přírodních věd a jeden pracovní výchovy. „Jazykové třídy k výuce angličtiny a němčiny budou mít kapacitu 63 žáků, učebna IT vybavená novými počítači a audiovizuální technikou bude připravená pro 30 dětí,“ popsala vedoucí oddělení dotacíIveta Habadová.

Ve 2. etapě, která je plánovaná od června do září 2025, projdou modernizací tři odborné učebny - přírodopisu, cizích jazyků a pracovní výchovy, tři kabinety (matematiky, přírodopisu a cizích jazyků), dva sklady a sborovna. „Třídy budou vybavené novým nábytkem, audiovizuální technikou a akustickými panely. Sborovna po modernizaci poskytne pohodlné zázemí pro učitele 1. stupně a asistenty pedagogů,“ doplnila Habadová.

Aktuální projekt navazuje na ten předchozí - Modernizace ZŠ Liberecká a ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou, který řešil v roce 2018 na ZŠ Mozartova modernizaci odborné učebny chemie, IT učebny a výstavbu venkovní učebny přírodních věd, tzv. Geoparku.

Mohlo by se vám líbit: Den otevřených dveří v Jablonci. ZŠ Arbesova oslavila výročí 

Základní škola Arbesova v Jablonci nad Nisou si v sobotu odpoledne připomněla rovných 40 let. | Video: Radka Baloghová