„Cílem uzavíraného memoranda je společný zájem smluvních stran využít biologicky rozložitelný komunální odpad v bioplynové stanici, jejíž výstavba je záměrem liberecké teplárny,“ sdělila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

„Bioplynová stanice by měla využívat biologicky rozložitelný komunální odpad, kaly z ČOV a ostatních komerčních i průmyslových biologických odpadů produkovaných na území Libereckého kraje. Výsledným produktem stanice bude biometan, tedy zemní plyn, který se dále používá například pro výrobu tepla a pohon autobusů městské hromadné dopravy,“ popsal náměstek pro ekonomiku a majetek Milan Kouřil.

Záměr na využití biologicky rozložitelného odpadu je v souladu s krajskou a komunální odpadovou politikou. „Stanice umožní Liberci a Jablonci i dalším městům a obcím na území kraje efektivní likvidaci bioodpadu jak z domácností, tak z městem vlastněných organizací, jako jsou nemocnice, školy, sociální služby a podobně. Současně partneři projektu získají podíl na výsledném produktu stanice, kterým bude vyráběný biometan,“ připomíná Kouřil. Předpokládaná roční kapacita bioplynové stanice na zpracování bioodpadů je 20 až 30 tisíc tun.

Bioplynová výměníková stanice. Ilustrační foto.
Bioplynová stanice pro Liberec a Jablonec bude stát v krajském městě

„V Jablonci se množství biologicky rozložitelného odpadu za posledních deset let rapidně zvýšilo, loni to bylo 528 tun. Zdarma jej mohou Jablonečané odevzdávat v městských sběrných dvorech, kam loni lidé odložili 315,5 tuny bioodpadu z celkového množství,“ přiblížila Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství s tím, že zbytek množství bioodpadu Jablonečané odložili při loňských 17 mobilních svozech.

Z loňské analýzy směsného komunálního odpadu vyplývá, že bioodpad tvoří 28,6 % hmotnosti nádob v sídlištní zástavbě a 24,6 % ve vilové zástavbě. „Vyseparováním této složky z černých popelnic by se mohlo získat okolo 1700 tun bioodpadu ročně,“ vypočítala Šnytrová. To byl důvod, aby město připravilo na říjen pilotní projekt svozu bioodpadu u vybraných bytových domů. „Cílem je, aby bioodpad nekončil v černých nádobách na směsný odpad, ale aby se dále zužitkoval do podoby kompostu,“ doplnila Šnytrová.

Pilotní projekt spočívá v tom, že do vybraných, uzamykatelných přístřešků na kontejnery přibudou v říjnu hnědé nádoby na biologicky rozložitelný odpad. V každém by měly být dvě o objemu 240 litrů s týdenním svozem. Před zahájením projektu zorganizuje město školení pro předsedy společenství vlastníků vybraných domů a další zájemce, aby bylo jasné, co je a co není možné do hnědých nádob odkládat. Podrobné informace dostanou Jablonečané také v městském periodiku, tisku i prostřednictvím letáků doručených do schránek.