Nejde o zcela klasické sloučení, protože obě organizace zaniknou a vznikne obecně prospěšná společnost. Eurocentrum je s. r. o. v majetku města, musí být ziskové. Naopak JKIC je v podstatě klasická neziskovka. V praxi bude vznik nové obecně prospěšné společnosti vypadat tak, že veškerý majetek obou subjektů přejde pod město, které jej převede na novou společnost.

Ta vznikne k 1. říjnu letošního roku s tím, že činnost zahájí od 1. ledna příštího roku. „Cílem je optimalizace činnosti obou společností, sjednocení administrativy, správy a dalších činností, zvýšení efektivity provozu a v neposlední řadě i úspora,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Nová organizace by měla zajišťovat většinu činností dosud vykonávaných oběma společnostmi včetně provozu Domu Jany a Josefa V. Scheybalových a Turistického informačního centra. Nebude vykonávat ekologickou výchovu prostřednictvím Ekocentra, kterou převezme DDM Vikýř, a digitalizaci i archivaci dat pro stavební úřad. „Nechceme nikoho propustit, ale snížit náklady,“ uvedl jednatel společnosti Eurocentrum a radní Jan Zeman (ANO 2011).

„Přesto předpokládám, že když se po sloučení vše sečte, bude počet zaměstnanců nižší než nyní dohromady v obou organizacích,“ dodal Jan Zeman. Ten také předpokládá, že po sloučení ubude objem externí spolupráce, protože většinu práce zastanou současní zaměstnanci obou institucí.

„Víme o tom. Nějaké obavy o práci jsou, protože se bude zeštíhlovat všude, ve všech městských organizacích,“ popsal jeden ze zaměstnanců Eurocentra, který si nepřál být jmenován.

Šéfem bude Vobořil

Dočasným ředitelem nové organizace se stane další jablonecký radní a současný jednatel JKIC Petr Vobořil (Starostové pro Liberecký kraj). „Propouštět se bude stoprocentně. Magistrát osekává výdaje všech svých organizací, jen JKIC přišlo o 1,35 milionu korun,“ přiblížil Vobořil, který povede společnost do 30. června 2021.

„Zřízení organizace už k počátku října umožní jednatelům obou společností včas řešit pracovně právní záležitosti, smluvní a další vztahy a připravit tak plynulý přechod na novou podobu tak, aby nebyly zbytečně vynakládány finanční prostředky,“ popsal náměstek pro oblast humanitní David Mánek.

Název zatím není

Jablonečtí zastupitelé budou projednávat a případně schvalovat zřizovací listinu nové příspěvkové organizace v září, zatím bez specifikace majetku, která bude předložena až na jednání zastupitelů v prosinci. Do té doby musí být také rozhodnuto i o názvu organizace.